Hoe financier ik mijn investeringen?

ElsmanNieuws

Ondernemers staan regelmatig voor investeringen. Daarbij kan het gaan om grote en minder grote bedragen. Hoe hoog het bedrag ook is, het geld is niet altijd binnen het bedrijf voor handen. Dat betekent dat u op zoek moet naar externe financieringsbronnen. Het eerste waaraan u denkt, is waarschijnlijk de bank. Maar er zijn meer mogelijkheden. Hieronder treft u enkele suggesties die u wellicht op nieuwe ideeën brengen.

Earn-outregeling
De earn-outregeling wordt veelal toegepast bij bedrijfsovernames. Daarbij wordt de betaling van het overnamebedrag over meerdere jaren uitgesmeerd en is deze afhankelijk van het bedrijfsresultaat. Daarnaast blijft de voormalige eigenaar nog een aantal jaren in een nieuwe rol aan het bedrijf verbonden. Deze vorm geeft spreiding van de lastendruk en zorgt voor blijvende betrokkenheid van de schuldeiser.

Crowdfunding
Crowdfunding is een vorm van financiering waarbij kleine bedragen (bijvoorbeeld vanaf € 20,00) worden ingezameld afkomstig van het grote publiek. Potentiële investeerders worden vaak benaderd via social media, zoals twitter en facebook. Inmiddels is er een aantal platforms dat open staat voor projecten en die kunnen dienen als voorbeeld. Kijk voor meer inspiratie eens op www.mkbcrowdfunding.nl en www.douwenkoren.nl.

Familie en vrienden
Een financieringsbron die ‘dicht bij huis’ ligt, bestaat uit familie en vrienden. Ook al lijkt deze bron in eerste instantie gevoelsmatig niet voor de handliggend, het kan een zeer goede oplossing zijn. Juist de persoonlijke betrokkenheid en het feit dat zij u als persoon en ondernemer kennen, kan leiden tot een vruchtbare samenwerking. Evenals bij iedere andere financieringsvorm, geldt zeker bij deze dat een deugdelijke en zakelijke overeenkomst noodzakelijk is.

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen
Regionale ontwikkelingsmaatschappijen hebben tot doel de economie in een regio te versterken. Dat doen ze onder meer door investeringen te bevorderen en door participaties. Sommige ontwikkelingsmaatschappijen nemen met risicokapitaal zelf deel in vernieuwende businessplannen. Bij vernieuwende projecten zeker de moeite waard om eens een afspraak te maken. In Nederland zijn door het Ministerie van Economische Zaken vier regionale ontwikkelingsmaatschappijen opgezet:

• Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM): Groningen, Friesland en Drenthe
• Oost NV: Gelderland en Overijssel
• Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM)
• Limburgs Instituut voor Ontwikkelingsfinanciering (LIOF)

Participatiemaatschappijen
Participatiemaatschappijen zijn echte grote kapitaalverstrekkers. In plaats van als investeerder kun je participatiemaatschappijen beter zien als beleggers. Ze investeren zelden in een lening maar investeren in aandelen van bedrijven om hier een hoog rendement uit te halen. In Nederland zijn eigenlijk maar een handjevol participatiemaatschappijen actief. Dit zijn grote concerns die zelfstandig tientallen miljoenen in een bedrijf kunnen steken, en hiermee een risico durven te lopen. Participatiemaatschappijen investeren in aandelen. Meestal gaat het om investeringen die te groot zijn voor reguliere investeerders en te risicovol voor reguliere beleggers. Gezien de bedragen gaat het zelden om nieuwe of relatief nieuwe bedrijven. Investeringen worden vooral gedaan in fusies, overnames of de echt grote groeiplannen.

Subsidies 
Er zijn ruim 300 subsidies speciaal voor ondernemers. Grosso modo kun je stellen dat subsidies verstrekt worden in verband met één van de volgende activiteiten:

• Internationaal zaken doen (Prepare2Start)
• Vermindering uitstoot schadelijke stoffen
• Investeringen in energiebesparing (EIA, EOS, SDE)
• Samenwerking met bedrijven in minder ontwikkelde landen (PSI)

Als u op een van bovengenoemde terreinen bijzonder actief bent en grote bedragen wilt investeren, is het zeker de moeite waard om door een subsidieadviseur de mogelijkheden te laten onderzoeken. Sommige adviseurs werken op basis van no-cure no-pay.

Innovatiekredieten
Ben je een innovatieve ondernemer met vergevorderde plannen voor een baanbrekend project, maar deins je terug voor de grote financiële risico’s, dan kan het innovatiekrediet wellicht uitkomst bieden. Het innovatiekrediet kunt u aanvragen bij Agentschap NL. Daarnaast kun je, als je onderzoek doet naar technologische vernieuwingen, ook aanspraak maken op een tegemoetkoming in de loonkosten (WBSO).