BigData – een stap vooruit in de tuinbouw

ElsmanVoor u gelezen

Steeds vaker wordt er gesproken over Big Data. Afgelopen jaren maakten alleen grote multinationals, overheden en belangrijke topsporters gebruik van Big Data. Sinds kort kan iedere tuinder hiermee zijn voordeel doen. Laten we eerst uitleggen wat Big Data zijn.

Snel groeiend fenomeen
In onze wereld wordt steeds meer gebruikgemaakt van sensoren en media die continu gegevens registreren, opslaan en verspreiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan telefoons, camera’s en meetapparatuur. Deze gezamenlijke gegevens noemen we Big Data. De data kunnen dus op allerlei verschillende onderwerpen betrekking hebben: van posts op social media tot de informatie in de computer in uw auto. Afgelopen jaar is er wereldwijd 600 miljard gigabyte aan data via internet verspreid. Om u hierbij een gevoel te geven, 1 gigabyte staat gelijk aan de informatie uit 50 encyclopedieën. Het is een wonder dat we er niet stapelgek van worden!

Wat doen we met deze data?
Iedereen heeft, bewust of onbewust, data opgeslagen in verschillende systemen. Het beschikken over een groot aantal gegevens leidt niet automatisch tot meer inzicht. Data hebben op zichzelf tenslotte geen waarde. Pas als we de gegevens analyseren en er conclusies aan verbinden, krijgen de data betekenis. Maar wist u dat uit onderzoek blijkt dat minder dan 1% van alle data daadwerkelijk geanalyseerd wordt? Hoe kun je op een eenvoudige manier de maximale waarde uit deze verschillende databronnen halen? En, hoe voorkom je dat je straks door de bomen het bos niet meer ziet?

Tuinbouwsector
Ook tuinders ontdekken de voordelen van Big Data. Steeds meer tuinders zijn op zoek naar oplossingen om meer informatie uit opgeslagen data te halen en verbanden te leggen tussen verschillende bedrijfsprocessen. Hieronder twee voorbeelden van de mogelijkheden.

Eén van onze klanten, een tulpenbroeierij, wilde de gegevens uit zijn orderadministratie snel en eenvoudig kunnen analyseren en visualiseren. Dankzij DataConnect heeft hij nu inzicht in wie wat wanneer heeft gekocht. Oftewel: wie koopt welke soorten, in welke aantallen en tegen welke prijs. Welke tulpensoort geeft de meeste winst, wat zijn de verkoopaantallen per soort en per periode, wie zijn de belangrijkste kopers in termen van omzet en aantallen, enzovoort, enzovoort.

Een andere klant, een gerenommeerde plantenkweker, wilde meer inzicht in zijn verkoopbare voorraad. Om dit inzichtelijk te maken zijn door middel van DataConnect de gegevens uit de orderadministratie gekoppeld aan die uit de teeltplanning. Het resultaat: de verkopers kunnen nu realtime zien hoe groot de verkoopbare voorraad per soort is.

Om op een eenvoudige manier meer informatie uit uw databronnen te halen, moet u beschikken over het juiste gereedschap. Met het juiste gereedschap kunt u simpel en snel de gewenste informatie tevoorschijn toveren, zonder beperkingen. Een van die instrumenten is Data Connect. Hiermee kunt u bedrijfsgegevens vanuit verschillende invalshoeken analyseren en visualiseren.

Bron: Diamond