Investeringen in energie glastuinbouw 2016

ElsmanNieuws0 Comments

Bent u een glastuinbouwer en wilt u investeren in energie-efficiënte en hernieuwbare energie? Dan kunt u van 1 juli t/m 1 oktober 2016 subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Voorbeelden van dergelijke investeringen in installaties of apparatuur zijn: een tweede energiescherm, verticale ventilatoren en een biomassaketel.

Voorheen viel deze regeling onder Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen (IMM 2013 en 2014) en Investeringsregeling energiebesparing (IRE 2012).

Geef een reactie