Maatregelen om schijnconstructies van werkgevers te voorkomen

ElsmanVoor u gelezen0 Comments

Wat is er veranderd?

Er zijn maatregelen genomen om schijnconstructies te voorkomen en aan te pakken:

  • De ketenaansprakelijkheid voor de betaling van het loon is uitgebreid. U bent als opdrachtgever nu ook aansprakelijk voor het betalen van het cao-loon aan een werknemer.
  • U mag het salaris niet meer volledig contant uitbetalen. U moet minimaal het salarisgedeelte gelijk aan het wettelijk minimumloon giraal overmaken.
  • Een AOW’er heeft recht op het wettelijk minimumloon.
  • U mag geen verrekeningen, bijvoorbeeld huisvesting of ziektekostenpremies, met het wettelijk minimumloon meer toepassen.
  • U moet meer gegevens vermelden op de loonstrook.
  • Het is niet meer mogelijk om een buitenlandse werknemer een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding te betalen. U moet het doel van de onkostenvergoeding vermelden op de loonstrook van uw werknemer. Doet u dit niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.
  • Krijgt uw werknemer het cao-loon niet betaald? Dan kan hij makkelijker naar de rechter stappen om het (volledige) cao-loon te eisen. Dat kan nu met een verzoekschrift, en niet meer via de deurwaarder.
  • Maakt u zich schuldig aan onderbetaling of illegale tewerkstelling? Inspectiegegevens worden straks openbaar gemaakt.

Voor wie?

  • Werkgevers
  • Opdrachtgevers

Wanneer?
De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is gedeeltelijk ingegaan per 1 juli 2015. De wijziging rondom giraal overmaken, het betalen van een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding en het openbaar maken van inspectiegegevens is ingegaan per 1 januari 2016. De wijziging rondom verrekeningen en inhoudingen gaat in per 1 januari 2017.

Bron: Ondernemersplein

Geef een reactie