Vakantierecht

ElsmanVoor u gelezen0 Comments

Een werknemer heeft recht op vakantie met behoud van loon. Het wettelijk aantal vakantie uren per jaar is het aantal uren dat hij per week werkt vermenigvuldigd met 4. Werkt hij in deeltijd, dan worden de vakantieuren naar evenredigheid berekend. In de cao van uw branche kunnen afspraken staan over vakantierechten.

Vakantiedagen opnemen
Uw werknemer moet zijn wettelijke vakantiedagen binnen 6 maanden na het opbouwjaar opnemen. Vakantiedagen die in 2015 zijn opgebouwd, vervallen dus op 1 juli 2016. Is een werknemer redelijkerwijs niet in staat geweest vakantie op te nemen? Dan geldt de termijn van 6 maanden niet. U kunt met uw werknemer(s) in onderling overleg besluiten de termijn te verlengen. Voor extra vakantiedagen (volgens de cao) geldt een termijn van 5 jaar.

Wat zijn de feestdagen?
Nederland kent een aantal algemeen erkende (christelijke) feestdagen en niet-erkende feestdagen. Algemeen erkende feestdagen zijn Nieuwjaar, Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerstmis. Het hangt af van de cao of arbeidsovereenkomst of uw werknemer op deze feestdagen vrij is. Niet-erkende feestdagen zijn bijvoorbeeld het Suikerfeest aan het einde van de ramadan of Chanoeka. In de cao kan staan dat een christelijke feestdag ingeleverd kan worden voor een niet-erkende feestdag.

5 mei (Bevrijdingsdag), een betaalde vrije dag?
Op de nationale feestdag 5 mei hebben uw werknemers niet automatisch recht op een betaalde vrije dag. Veel cao’s bepalen dat werknemers 1x per 5 jaar (het lustrumjaar) vrij zijn. Lustrumjaren zijn bijvoorbeeld 2020, 2025 en 2030. Zijn er in de cao geen afspraken gemaakt of heeft uw bedrijfstak geen cao? Dan beslist u zelf of uw werknemers vrij zijn.

Vakantieaanspraken metaal- en schilderbedrijven
Vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen en vergelijkbare aanspraken geven werknemers van metaal- en schilderbedrijven een zelfstandig recht op vakantieloon en vakantietoeslag. De premies worden bijvoorbeeld beheerd door een vakantiefonds. Vakantiebonnen worden voor 100% van de nominale waarde tot het loon gerekend.

Bron: Ondernemersplein

Geef een reactie