Een blik op ….. duurzaamheid

ElsmanTips en trics

Duurzaam ondernemen staat in de belangstelling. Steeds meer klanten vragen naar duurzame producten en de overheid roept ondernemers op een bijdrage te leveren aan onze klimaatdoelstellingen. Maar wat is duurzaam ondernemen. We zijn heel snel geneigd om daarbij alleen te denken aan energiebesparing en minder milieuvervuiling. Maar maatschappelijk verantwoord ondernemen is meer. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat het om een goede balans tussen de 3 P’s: people, planit en profit. Ja ook de winst behoort tot deze drie-eenheid. Duurzaam ondernemen kost niet alleen geld, maar kan ook geld opleveren. Door middel van een duurzame bedrijfsvoering kunt u de kosten verlagen, uw concurrentiepositie verbeteren en uw medewerkers motiveren. Dat voelt u direct in uw portemonnee. Bovendien zijn er subsidieregelingen en fiscale mogelijkheden die duurzame investeringen mede mogelijk maken. In dit artikel geven we een aantal tips ter inspiratie.

Huisvesting
* Kies voor een duurzame energievoorziening door middel van wind- of zonne-energie;
* Zorg voor een goed geïsoleerd bedrijfspand;
* Breng een groene dakbedekking aan dat zorgt voor een geleidelijke afvoer van regenwater;
* Breng groenvoorziening aan rondom uw bedrijfspand. Dat maakt de werkomgeving prettiger en
draagt bij aan een goede waterafvoer;
* Kies bij verbouwingen voor kozijnen, vloeren en een interieur van bijvoorbeeld bamboe of
oer-Hollands Populierenhout;

Inkoop
* Selecteer uw leveranciers op basis van duurzaamheidscriteria, met bijvoorbeeld aantoonbare
standaarden voor milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden;
* Maak met uw leveranciers afspraken over de aard en hoeveelheid verpakkingsmateriaal;
* Koop uw producten zoveel mogelijk in de buurt;
* Let bij de inkoop op de mogelijkheden van hergebruik.

Personeel
* Bekijk bij het aannemen van personeel of ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in
aanmerking komen;
* Stimuleer een gezonde levensstijl van uw medewerkers door het aanbieden van
fitnessmogelijkheden of door fietsen voor woon-werk-verkeer te faciliteren;
* Zorg voor een werkplek met planten en voldoende mogelijkheden voor tussentijdse ontspanning
en beweging;
* Betrek medewerkers bij veranderingen en vraag hen waar ze mogelijkheden zien voor een
efficiëntere en duurzamere werkwijze;
* Zorg voor een goede balans tussen werk en privé, met bijvoorbeeld mogelijkheden voor
mantelzorg;
* Pas flexibele werktijden toe, dat verhoogt de productiviteit en beperkt de files.

Productie
* Beperk zoveel mogelijk afval en hergebruik uitvalmateriaal;
* Bekijk de mogelijkheid om machines, ruimtes en diensten (kinderopvang) te delen met andere
ondernemers in de buurt;
* Zorg voor een efficiënte bedrijfsvoering door gereedschap te plaatsen waar het gebruikt wordt en
door bijvoorbeeld gelijksoortige klussen te combineren.

Vervoer
* Kies voor zuinige auto’s met een beperkte CO2-uitstoot;
* Bundel afspraken om vervoerskilometers te beperken;
* Pas telefonisch vergaderen toe, dat zorgt voor minder vervoerskilometers en efficiënter gebruik
van tijd;
* Houd bandenspanning van vervoersmiddelen op peil, dat vermindert brandstofgebruik.

Duurzaamheid is een manier van denken die uitdaagt, inspireert, motiveert en geld oplevert. Begin er gewoon eens mee, iedere stap is er één.

Bron: Diamondfms.com