Voedseltop is grote kans voor tuinbouwsector

ElsmanNieuws

“Er ligt een gigantische kans voor de tuinbouwsector”, zo zegt Jos van Mil, managing partner bij Greenco en aanwezig op de Voedseltop vorige week. “Het was goed om te ervaren dat voedsel de komende jaren hot is. We zien grote partijen als Unilever hun verantwoording nemen op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en andere maatschappelijke vraagstukken. Voor ons als kleine spelers in de voedingstuinbouw is het zaak onze krachten te bundelen en gezamenlijk aan te haken bij het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit.”

Vorige week donderdag vond in Den Haag de Voedseltop plaats. Vier ministeries en vertegenwoordigers uit de voedselwereld kwamen hier bijeen om te spreken over de toekomst van ons voedsel. Sinds het verschijnen van het WRR rapport in 2015, met daarin het advies om minimaal 250 gram groente per dag te consumeren, is GroentenFruit Huis in gesprek met het ministerie van EZ om te kijken hoe er gezamenlijk een impuls kan worden gegeven aan de groenteconsumptie.

Dit leidde eerder tot enkele leuke acties zoals het aankondigen van de ‘Komkommertijd’ door staatssecretaris Martijn van Dam. In samenwerking met GroentenFruit Huis, deelde hij bij aanvang van het zomerreces snackgroenten uit op het Plein in Den Haag. Met daarbij de boodschappen dat groente eten op de achterbank op weg naar het zonnige Zuiden een bijdrage kan leveren aan de dagelijkse consumptie. Een van de uitkomsten van de Voedseltop is dat het voor consumenten makkelijker moet zijn om lekker en gezond te eten.

Krachten bundelen
De groente- en fruitsector werd tijdens de Voedseltop vertegenwoordigd door directeur Gert Mulder en directieleden van een aantal GroentenFruit Huis- leden. Het Nationaal Actieplan werd tijdens de Voedseltop gelanceerd. De komende maanden gelden als voorloopfase voor een driejarig traject waarin het bedrijfsleven met steun van meerdere ministeries, EZ, VWS, I&M en BuZa, wil inzetten op gedragsverandering bij de consument naar een gezonder en duurzamer voedingspatroon. “Een goed begin”, aldus Volkert Engelsman van Eosta. “Complimenten voor de vier ministeries die zich gezamenlijk hard maken voor een duurzamer voedselsysteem en erkennen dat voedsel een sleutelrol kan spelen bij zowel verduurzaming als ook gezondheid en andere maatschappelijke belangen.” Maar wat Engelsman betreft mag het nog wel een stapje verder. Hij is van mening dat het verhaal pas echt gaat werken als de werkelijke kosten van ons voedsel transparant worden gemaakt. “Voor heel weinig geld koop je heel veel producten zoals vlees, frisdrank, koek etc.  Groenten en fruit steken daarbij meestal ongunstig af vanwege hun prijs. Maar als je alle kosten meerekent voor bijvoorbeeld milieudruk en het effect op de gezondheidszorg dan blijken groenten en fruit ineens veel goedkoper.”

Invloed op eetgedrag
Anneke van de Kamp van Rijk Zwaan vindt het een hele goede zaak dat overheid en bedrijfsleven willen samenwerken om de groente- en fruitconsumptie te verhogen. “Alle agf-bedrijven in de sector hebben een verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het verhogen van de groente- en fruitconsumptie. Het Nationaal Actieplan biedt die kans. Bedrijven kunnen ook zelf nadenken welke bijdrage ze kunnen leveren.” Rijk Zwaan ontwikkelt snackgroenten die op diverse momenten kunnen worden gegeten en ook door kinderen aantrekkelijk worden gevonden. “Met Rudolph van Veen en Tamara de Weijer heeft de groente- en fruitsector twee ambassadeurs die daadwerkelijk invloed hebben op het eetgedrag van consumenten.”

Invulling actieplan
De komende maanden wordt hard gewerkt om invulling te geven aan het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit. Denk aan de planning, funding van de cofinanciering en uitwerking van een voorstel dat op de plank ligt bij GroentenFruit Huis. Dit wordt gefinancierd met een bijdrage vanuit EZ en cofinanciering door GroentenFruit Huis. Hiervoor worden de laatste PT-heffingen aangewend. Diverse ministeries hebben reeds geld toegezegd om na de voorloopfase een driejarig traject te starten zodat er daadwerkelijk iets kan worden bereikt. Coördinator van het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit is Karin Bemelmans. Zij is gevestigd in het Hortiversum.

Bron: Groentenet