Tien procent Nederlandse boomkwekers wil bedrijf uitbreiden

ElsmanNieuws

De uitbreidings- en beëindigingsplannen in de Nederlandse boomkwekerijsector zijn in het afgelopen jaar vrijwel stabiel gebleven. 9,7% van de boomkwekers heeft plannen om het bedrijf uit te breiden of te laten opvolgen. Vorig jaar was dit 9,4%. De meeste uitbreidingsplannen vinden we terug op de grotere boomkwekerijen met meer dan 20 ha (15,2%).

Dit blijkt uit de jaarlijkse BoomkwekerijScanner van AgriDirect BV. In december 2016 werden tijdens deze telefonische inventarisatie ruim 900 Nederlandse boomkwekers (vanaf 1 ha) ondervraagd over onder andere hun toekomstintenties. In de analyse voor dit persbericht zijn de bedrijven vanaf 2 ha betrokken, zodat de data vergelijkbaar is met voorgaande jaren.

Circa twaalf procent boomkwekers heeft beëindigingsplannen
11,7% van de Nederlandse boomkwekers heeft plannen om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of af te bouwen. Vorig jaar lag dit percentage op 11,6%. De meeste ‘stoppers’ vinden we terug op de kleinere boomkwekerijen met minder dan 4 ha boomgaard (15,5%). Hoe groter de boomkwekerij, hoe lager het percentage beëindigingsplannen. 6,1% van de bedrijven vanaf 12 hectare is voornemens om de bedrijfsactiviteiten af te bouwen.

Meer opvolgers dan in 2015
26,8% van de Nederlandse boomkwekers rekent op een opvolger. Voor 12,0% van de bedrijven staat de opvolger klaar, op 14,8% is de opvolger reeds in de maatschap opgenomen. In 2015 lag het totale percentage opvolgers op 25,2%. Op de boomkwekerijen met meer dan 20 hectare grond ligt het percentage opvolgers beduidend hoger dan op de overige, kleinere boomkwekerijen (63,1%).

Henk Raaijmakers, voorzitter (Z)LTO vakgroep Bomen en Vaste Planten, reageert:
“Ik kan me goed vinden in het beeld dat AgriDirect over de boomkwekerijsector schetst. De boomkwekerijsector is een vrij stabiele sector, alleen verschilt de situatie per teelt. Zo bevinden de zwaardere laanbomentelers zich op dit moment bijvoorbeeld in een overlevingsstrijd, werken de telers van de lichtere laanbomen aan hun herstel en is de situatie onder fruitbomentelers sterk afhankelijk van de opbrengst die voortkomt uit de fruitteelten. Bij de vaste planten merken we het meteen als de economie weer aantrekt en op dit moment wordt de markt van de sierheesters, die uiteindelijk bij de hoveniers terecht komen, steeds levendiger. De coniferensector krabbelt op vanuit een behoorlijke dip en de buxusmarkt is toch helaas flink gekrompen. Dan zijn er nog de rozenkwekerijen, de bedrijven die de hele cyclus in handen hebben van teelt tot aan verpakking, die doen het vaak het best. Die kunnen de concurrentie aangaan met de rest én het buitenland.”

“De Nederlandse boomkwekerijsector is een relatief jonge sector. Veel ondernemers zijn tussen de 40 en 50 jaar oud en blijven nog wel een tijdje actief op het bedrijf. Maar als we kijken naar de opvolgsituatie dan baart me dat toch enigszins zorgen. De opvolger is moeilijk te vinden, en we zien ook steeds vaker dat de ‘opvolger’, zich op het laatste moment toch terug trekt. Waar ligt dat aan? Jongeren kiezen vaak alsnog voor een veilige haven, bijvoorbeeld in loondienst. En is de ambitie, vechtlust en passie die heerst bij de huidige ondernemers, ook voldoende aanwezig bij de jongeren? Ik hoop het! Een overname brengt natuurlijk een flinke investering met zich mee. Als je echt mee wilt doen in de sector, dan heb je oppervlakte nodig. Niet iedereen zal zich dat kunnen veroorloven ben ik bang. Dat zaait wel wat onrust bij mij als ik kijk naar de toekomst, maar het is zo’n mooie sector waarin zeker potentie zit!”

Bron: AgriDirect