Doorbraak collectieve zuivering glastuinbouw

ElsmanNieuws

Het ministerie van I&M wil belemmeringen wegnemen om collectief zuiveren mogelijk te maken op bestaand riool, mits onder verantwoordelijkheid van het waterschap.
Het betekent een groot succes voor belangenbehartiger LTO Noord Glaskracht dat ijverde voor zo’n oplossing en zelf een initiatief in Hoek van Holland helpt ontwikkelen (AWZI Nieuwe Waterweg) voor circa 1.400 hectare glastuinbouw. Tuinderscollectieven op basis van een aparte afvalwaterleiding konden al gewoon worden uitgevoerd.

Minister van I&M Schultz van Haegen kondigde in een kamerbrief een beperkte wetswijziging voor, zodra aangetoond wordt dat businesscases voor collectieve zuivering haalbaar zijn. Daarmee komt ze tegemoet aan de motie van het CDA-kamerlid Geurts over de aanstaande zuiveringsplicht van resten van bestrijdingsmiddelen.

Kosten doorbelasten

Particuliere collectieven worden hiermee mogelijk over bestaand riool, mits deze samenwerken met het waterschap. Het ministerie werkt een beperkte wijziging van de Waterschapswet uit die het mogelijk maakt dat een waterschap de kosten van zuivering doorbelast aan de bedrijven. De minister geeft aan dat het voor tuinderscollectieven die samenwerken met het waterschap en waar zuivering onder de verantwoordelijkheid van het waterschap plaatsvindt, er juridisch geen belemmeringen zijn.

Samenwerken met waterschap

Uit een inventarisatie van de ingediende business cases voor collectieve zuivering blijkt dat met dit voorstel de meeste initiatieven voor collectieve zuivering kunnen worden uitgevoerd, schrijft de minister. LTO Glaskracht Nederland roept in een reactie collectieven nogmaals op om bij de uitwerking van het collectief de samenwerking met waterschappen en gemeenten op te zoeken.

Bron: Groenten & Fruit