The Greenery regelt 150 miljoen voor herstructurering tuinbouw

ElsmanNieuws

Met een investeringsfonds van 150 miljoen euro wil The Greenery een impuls geven aan de herstructurering van hun leden. “We zien dat de schaalgrootte in de sector doorzet”, verklaart de coöperatie.

De markt vraagt om grote, efficiënte teeltbedrijven – maar de Nederlandse glastuinbouw en met name het Westland bestaat grotendeels uit kleine, verouderde kassen. Herstructurering geschiedt te weinig. Telers krijgen minder makkelijk een lening bij de banken.

Investeringsfonds
The Greenery ziet deze ontwikkelingen ook. The Greenery heeft daarom het initiatief genomen tot voor het oprichten van het investeringsfonds met een mogelijke omvang van  150 miljoen. The Greenery streeft een minderheidsbelang in het fonds na. “We praten momenteel met verschillende regionale ontwikkelingsmaatschappijen en andere investeerders”, zo bevestigt de afzetcoöperatie berichten van het FD hierover.

Heit fonds moet binnen een jaar van start gaan. Via herverkaveling en krachtenbundeling moeten er nieuwe tuinbouwbedrijven ontstaan. Het FD spreekt over arealen van 100 hectare per bedrijf. “We zien dat de schaalgrootte in de sector doorzet. De grootte is geen doel op zich en het aantal en de omvang van te ontwikkelen tuinbouwbedrijven wordt afgestemd op de ontwikkelingen in de markt”, zo reageert The Greenery. De grootte en locatie wordt per aanvraag bekeken.

Geen HOT maar Coforta
Het herstructureren van de Nederlandse glastuinbouw is een van de speerpunten van coalitie HOT. Toch is dit initiatief niet ontstaan uit het samenwerkingsverband, maar is dit geiniteerd door The Greenery. Coforta-leden uit alle productgroepen mogen eraan deelnemen. “Het betreft in eerste instantie Coforta-telers, maar eventuele samenwerkingsverbanden worden niet uitgesloten”, meldt The Greenery.

Samenwerking
Met de herstructurering van de leden wil The Greenery niet zozeer een vuist maken naar de inkoopmacht van de retail, maar zich vooral als partner langdurig verbinden aan deze klanten. “Naast het traditionele inkoopspel is er ruimte om gezamenlijk de verticale keten te optimaliseren, waarbij alle schakels in de keten financieel voordeel ondervinden”, vindt de organisatie. Daarbij zetten ze in op schaalgrootte, efficiency, category management en productbeschikbaarheid. “In zo’n relatie ligt er daarnaast een gezamenlijke focus om te werken aan een maximaal renderende AGF-afdeling in de winkels.”

Bron: AGF