Uw belastingaangifte, een moment van zakelijke reflectie

ElsmanColumn

De eerste dag van mei staat bekend als de Dag van de Arbeid. Aan de 1 meiviering ligt de invoering van de achturige werkdag ten grondslag.
De eerste dag van mei is ook de dag waarop uw aangifte inkomstenbelasting binnen moet zijn bij de Belastingdienst. De voorbereiding van die aangifte lijkt in sommige opzichten op de jaarwisseling. Het einde van het jaar is het moment voor persoonlijke overwegingen. De belastingaangifte  is een moment van zakelijke reflectie. Overigens ook een moment waarop u zich realiseert dat de achturige werkdag waarschijnlijk op u niet van toepassing is.

Terugblik
Het fiscaal rapport en de belastingaangifte hebben betrekking op 2016. Het is een terugblik op het financiële reilen en zeilen van uw onderneming. Op basis van de aangeleverde gegevens bepaalt de Belastingdienst hoeveel belasting u over het voorgaande jaar betaalt.
Dit bedrag is in feite uw bijdrage aan goed onderwijs, goede zorg, veiligheid en een goede infrastructuur. Dankzij onze democratie heeft u tijdens de verkiezingen van 15 maart jongstleden tot op zekere hoogte kunnen aangeven waaraan u uw bijdrage wilt besteden.

Toekomst
Maar de belastingaangifte is meer dan een fiscale terugblik en een bijdrage aan onze samenleving. Voor u als ondernemer moet de belastingaangifte een moment van bezinning zijn.
De resultaten en cijfers over 2016 kunnen aanleiding vormen voor nieuwe keuzes. Misschien is het aantrekkelijk om te investeren, de juridische structuur aan te passen, te verduurzamen of om te automatiseren. Benader de cijfers uit het verleden vanuit kansen en bedreigingen. Op die manier geeft u sturing aan uw toekomstig bedrijfsresultaat

Duurzame benadering
Hoe dan ook, bij vrijwel iedereen overheerst een gevoel van onrechtvaardigheid bij het betalen van belastingen. We weten dat een hoge aanslag een teken van succes is. We realiseren ons ook dat belasting betalen nodig is voor maatschappelijke voorzieningen en faciliteiten die onder andere  succesvol ondernemen mogelijk maken.
Toch vinden we iedere euro die we aan belasting betalen er één teveel.  We beschouwen namelijk alle geld dat er binnenkomt in wezen als ons bezit. Er bestaat een collectief gevoel van:
“Belasting betalen oké, maar niet uit mijn portemonnee”.
Wilt u echter succesvol blijven, benader dan de fiscale gevolgen van het ondernemen vanuit een duurzame gedachte. Dat betekent: “Wij in plaats van ik.  Gebruik in plaats van bezit. Alleen een goede toekomst dankzij een succesvol heden”.  Ik wens u een mooie belastingaanslag toe.