Rabobank experimenteert met nieuwe vormen van financiering in landbouwsector

ElsmanVoor u gelezen

Onder de naam Rabo & Co heeft de Rabobank een pilot lopen waarbij mkb’ers en boeren geld kunnen lenen van vermogende klanten van de bank. Met deze nieuwe vorm van kredietverlening gaat de bank feitelijk terug naar haar roots. De bank is ooit opgericht om vermogende boeren te koppelen aan boeren die geld nodig hadden. In Rabo & Co gaat het geld nu direct van de vermogende particulier naar de geldbehoevende onderneming. De Rabobank blijft als intermediair en als belangrijkste participant de financiering beheren, maar zonder haar eigen balans volledig in te zetten.

Aangescherpte regels maken dat de Rabobank meer geld moet aanhouden en ondernemers met een kredietaanvraag vaker nee moet verkopen. Daarnaast zijn vermogende investeerders in een ongunstige spaarklimaat op zoek naar nieuw rendement. Voor de Rabobank aanleiding om te kijken of en hoe deze twee bij elkaar te brengen zijn.

Rien Nagel, lid van de Raad van Bestuur van Rabobank, vertelde op de jaarlijkse bijeenkomst met landbouwjournalisten op 31 maart in Utrecht dat alternatieve financieringsvormen zich steeds vaker gaan aandienen. “Het leasen van bedrijfsmiddelen door agrariers groeit bij ons. Maar ook van het zogeheten ‘peer-to-peer lending’ hebben we hoge verwachtingen. Dit is een vorm van kredietverstrekking waarbij individuele investeerders direct investeren in de kredietbehoefte van andere personen.” Rabobank wil het peer-to-peer lending in de markt zetten en experimenteert voorafgaande hieraan met Rabo & Co. In 2016 startte een pilot met 10 deelnemers, die deels uit de land- en tuinbouw komen.

Op het onlineplatform Rabo & Co kan een deelnemende ondernemer aan de pilot zijn kredietaanvraag publiceren. De ondernemers die aan de proef meedoen, bevinden zich in de groeifase en zijn op zoek naar uitbreidings- of herfinanciering. De vermogende klant kan vervolgens beslissen om het gevraagde krediet of een deel daarvan te verstrekken. De financiers zijn private banking-klanten met een vrij belegbaar vermogen van minimaal 1 miljoen euro. Het minimale aandeel in een krediet van een onderneming is 100.000 euro. De Rabobank neemt in de proeffase zelf voor minimaal 50% deel in iedere financiering. De particuliere klanten die participeren in de lening hebben dezelfde voorwaarden, zekerheden en hetzelfde rendement als de Rabobank. De lasten worden eveneens naar rato verdeeld, mocht een ondernemer in betalingsproblemen komen.

In mei wordt de pilot uitgebreid en komen er meer deelnemers bij. Als de proef succesvol is, wil Rabobank Rabo & Co introduceren op de markt. “We hebben hoge verwachtingen van deze vorm van financieren en zien grote belangstelling onder onze klanten”, aldus Nagel.

Bron: AgriHolland