Hulp bij keuze zuiveringstechniek

ElsmanVoor u gelezen

Alle glastuinbouwondernemers staan voor de opgave om een keuze te maken voor een methode van het zuiveren van het lozingswater. Om een goede afweging te maken moet met een heel aantal zaken rekening worden gehouden. Het kopiëren van de oplossing van de buurman zal in veel gevallen niet de efficiëntste oplossing opleveren.

Op de eerste plaats zijn de waterstromen op ieder bedrijf anders en is ook de infrastructuur op de teelt aangepast en komt mede voort uit de historie van het bedrijf. Op de tweede plaats zijn de bedrijfssituatie en de toekomstplannen van de teler anders en kunnen leiden tot een andere keuze voor een zuiveringsmethode. Het is dus zaak om goed naar de eigen situatie te kijken in het maken van de keuze voor een zuiveringsmethode.

Wageningen University & Research Business Unit Glastuinbouw heeft een stappenplan ontwikkelt dat telers kan helpen bij het nemen van een goede beslissing. In de flyer staat een handig overzicht van de verschillende opties die er zijn om aan de regelgeving per 1-1-2018 te voldoen en welke factoren van invloed zijn op de keuze voor een zuiveringsmethode en uiteindelijk de keuze voor een techniek. In het overzicht staan handige links naar sites voor aanvullende informatie of om eigen bedrijfssituatie door te rekenen. Zie http://www.wur.nl/upload_mm/9/9/d/a003d73d-e73b-4022-a2ef-22725c722bb0_Stappenplan%20zuiveren%20lozingswater%20poster.pdf

Bron: Wageningen University & Research