Innovatiegeld beschikbaar voor Gelderse telers

ElsmanVoor u gelezen

Greenport Gelderland zet zich in voor de ontwikkeling van de tuinbouw in provincie Gelderland. Dat doet zij door ondernemers te ondersteunen met hun groei-ambities. Met name schenkt Greenport Gelderland, en de aangesloten Pacten, aandacht aan ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid (duurzame energie), innovatie en marktontwikkeling.

Door inzet van de pactmanagers van Greenport Gelderland zijn de laatste jaren veel projecten gerealiseerd die anders op de plank waren blijven liggen. In de regio Arnhem-Nijmegen heeft pactmanager Radboud Vorage, samen met tuinders diverse projecten gerealiseerd. Projecten waarmee jaarlijks grote hoeveelheden energie bespaard worden, maar ook projecten die de marktpositie van ondernemers versterkt hebben. Daarmee wordt concreet bijgedragen aan een tuinbouwsector die innovatief en vitaal is.

Ook de komende jaren wil Greenport Gelderland zich blijven inzetten voor ondernemers in de tuinbouw(keten). Door praktisch advies te geven, activiteiten te organiseren, kennisnetwerken beschikbaar te maken, maar ook weer door projecten te ontwikkelen die anders niet van de grond zouden komen. Onder de naam ‘Greenport Gelderland innovatiefonds 2017-2019’ beschikt Greenport Gelderland over een krachtige subsidieregeling die duurzaamheid en innovatie kan versnellen. Ondernemers of samenwerkingsverbanden kunnen van deze subsidieregeling gebruik maken.

Belangrijk onderdeel van deze subsidieregeling is dat de projecten bij moeten dragen aan Agenda 2020 van Greenport Gelderland. In Agenda 2020 heeft Greenport Gelderland, samen met ondernemers uit de tuinbouwketen, aangegeven wat de speerpunten voor de komende jaren zijn. Pactmanager Radboud Vorage is betrokken bij de uitvoering van de speerpunten van Agenda 2020 in de regio Arnhem-Nijmegen/NEXTGarden.

Niet alle projecten komen in aanmerking voor deze regeling. Vooral innovatieve projecten maken kans om gehonoreerd te worden in dit innovatiefonds. Daarbij wordt gedacht aan haalbaarheids- test- ontwikkelings- en demonstratieprojecten. Naast een gedegen projectplan dient bij de aanvraag ook een duidelijke begroting en financiering ingediend te worden. Er mag bij de financiering geen sprake zijn van andere subsidies van Provincie Gelderland. Het bestuur van Greenport Gelderland beslist over een subsidieaanvraag, eventueel na het inwinnen van advies.

Voor meer informatie over deze subsidieregeling kunt u contact met ons opnemen.

Bron: Greenpoort Gelderland