Fraudebrieven in omloop!

ElsmanTips en trics

Regelmatig worden ondernemers de dupe van allerlei soorten fraude. Eén daarvan is acquisitiefraude. Recent ontvingen diverse cliënten een brief van European Business Number. In deze brief wordt verzocht om een formulier aan te vullen en ondertekend terug te sturen om zo te voldoen aan Europese wetgeving. De brief dreigt met een ‘final call’ en een ‘filing deadline’.

Klik hier voor de fraudebrief en -formulier European Business Number.

Heeft u een dergelijke brief en formulier ontvangen, doe hier dan niets mee! Er bestaat namelijk geen enkele verplichting om dit formulier retour te zenden. Stuurt u het formulier ondertekent terug, dan gaat u een overeenkomst voor drie jaar aan en dient u jaarlijks €890 te betalen. Dit staat vermeld in de kleine letters onderaan het formulier (geel gearceerd in het voorbeeld).
Heb je het toch getekend? Dan is het het mogelijk de overeenkomst binnen 14 dagen na ondertekening te annuleren. Doe dit d.m.v. een aangetekende brief of aangetekende mail en vraag een bevestiging van annulering.

Advies
Lees brieven en formulieren waarin gevraagd wordt om voorgedrukte gegevens op een formulier te controleren en aan te vullen, altijd goed door. Zo voorkomt u dat u onbewust de dupe wordt van fraude. Oplichtingsbrieven of e-mails bevatten vaak de volgende elementen:
-Deadlines met korte termijnen;
-Snelle actie vereist;
-Tekst van een email vaak in slecht Nederlands of met taalfouten;
-Kenmerken van een officiële organisatie (bijvoorbeeld logo);
-Verzoek om op een link te klikken. Deze link verwijst naar een niet legitieme website;
-De afzender van de email (emailadres) is niet afkomstig van een bestaand bedrijf;
-Betalen of teruggaaf van een uitzonderlijk hoog bedrag;
-Vragen om persoonlijke informatie;
-Verzoeken om een bestand te downloaden;
-Geen persoonlijke aanhef.

Bron: Tros Opgelicht