Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed lanceert Agrarische landschappenkaart

ElsmanVoor u gelezen

Door de eeuwen heen hebben we ons landschap ingepolderd, opgehoogd, afgegraven, onder water gezet, drooggemaakt, bedijkt en verkaveld. Van oudsher is landbouw de drijvende kracht achter deze inrichtingsprocessen. De Agrarische landschappenkaart, die vandaag door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gelanceerd is, laat de verschillende manieren zien hoe we ons landschap voor agrarisch gebruik in cultuur hebben gebracht.

De diverse verkavelingstypen onderscheiden zich door hun regelmaat, vorm en schaalgrootte. De vorm komt voort uit de eigendomssituatie en de praktische omstandigheden van een plek. Dit landschap laat zich dan ook lezen als een geschiedenisboek en biedt een schat aan informatie over zaken als bevolkingstoename en -afname, veranderingen in grondbezit en waterhuishouding. Agrarisch landschap heeft dan ook niet alleen een productiefunctie; het is een cruciaal onderdeel van ons nationale erfgoed.

De kaart laat zien waar en in welke vorm karakteristieke te vinden zijn. Ook bundelt de kaart voor het eerst alle grootschalige landinrichtingsprojecten van de twintigste eeuw. Ten slotte ontsluit de kaart de kadastrale kaarten van de periode 1811-1832. Deze waren tot vorig jaar te vinden op de website WatWasWaar. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft deze omvangrijke collectie overgenomen.

De Agrarische landschappenkaart is te vinden op de site landschapinnl. Op deze website publiceert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed thematische kaarten die laten zien hoe het Nederlandse cultuurlandschap zich heeft gevormd. Al eerder verschenen kaarten over verstedelijking, verdedigingswerken en groen erfgoed. Al deze kaarten zijn volop in ontwikkeling en worden regelmatig met nieuwe informatie uitgebreid.

bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed