Boeren en tuinders kunnen in het verleden betaalde btw terugvragen

ElsmanVoor u gelezen

Boeren en tuinders kunnen in het verleden betaalde btw terugvragen. Het gaat om btw betaald over onroerende – en roerende zaken, voorraden en opfokkosten vee in één van de aangiften omzetbelasting over 2018. LTO Nederland en de Vereniging van accountants en belastingadviesbureaus (VLB) hebben hierover recent praktische afspraken gemaakt met de Belastingdienst.

De afspraken zijn gemaakt na afschaffing van de BTW Landbouwregeling per 1 januari 2018. Dit besluit van het Kabinet had direct gevolgen voor agrarische ondernemers die tot die datum de BTW Landbouwregeling hebben toegepast.

Uit de wet op de omzetbelasting volgt dat de voorbelasting mag worden afgetrokken op het moment dat de btw in rekening is gebracht of op het moment van de levering van de producten waarvoor de inkopen zijn verbruikt. De uitdaging is om de voordruk btw van de (vee)voorraad per 31 december 2017 te bepalen. Deze uitdaging is complex, ingewikkeld en tijdrovend. LTO Nederland en VLB hebben daarom met de Belastingdienst afspraken gemaakt om hiervoor normpercentages te hanteren en complexe berekeningen achterwege te laten.

Om gebruik te kunnen maken van deze mogelijkheid is afgesproken dat de hiervoor vermelde herziening in één van de aangiftetijdvakken over 2018 wordt verwerkt. Boeren en tuinders kunnen hiervoor de normpercentages voorraad dieren en voorraad agrarische producten hanteren. De normpercentages kunt u hier vinden.

Meer informatie over de overgangsregeling ivm de afschaffing van de BTW Landbouwregeling:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/bijzondere_regelingen/landbouwregeling/overgangsregeling-afschaffing-landbouwregeling

bron: VLB en LTO Nederland, 27/04/18