In Zuid-Holland €5,9 miljoen beschikbaar voor samenwerken aan duurzame innovaties in de landbouw

ElsmanNieuws

De Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland stellen 5,9 miljoen subsidie beschikbaar uit het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) voor samenwerkingsprojecten in de landbouw gericht op: versterking van de positie van de landbouwer, nieuwe marktconcepten en verdienmodellen, geringer grondstoffengebruik, gesloten kringlopen en behoud en versterking van de biodiversiteit.

Bedrijven kunnen deze subsidie aanvragen als (toekomstig) projectmatig samenwerkingsverband voor  het oprichten van het verband, de uitvoering van een innovatieproject of het gezamenlijk ontwikkelen van een projectplan. De POP3- subsidiemaatregel 2.7 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2018 wordt op 11 juni om 9:00 opengesteld. Tot 30 augustus 17:00 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen.


Ondernemers met goede ideeën die voor subsidie in aanmerking komen en aansluiten bij de Innovatieagenda Duurzame Landbouw kunnen mailen naar 
duurzamelandbouw@pzh.nl. Het is niet vereist dat het plan dan al klaar is. De provincie ondersteunt alle koplopers en vernieuwers in de Duurzame Landbouw met het Open Netwerk Voedselinnovatie Zuid-Holland. De ontwikkelde proeftuinen worden ondersteund door een kennisteam en door de community Zuid-Hollandse Voedselfamilies.