Proef met legale wietteelt in meer gemeenten?

ElsmanNieuws

De legale teelt voor recreatieve wiet is één van de meest controversiële onderwerpen in Nederland. Deze wiet mag wel legaal worden verkocht, maar niet legaal worden geteeld. Het kabinet wil hier nu verandering in brengen en gaat een proef starten met het legaliseren van de wietteelt.

Slechts 10 gemeentes?

 

De adviescommissie ‘Experiment gesloten cannabisketen’ heeft het voorstel van de regering onderzocht en heeft een advies geschreven.  In het regeerakkoord is opgenomen dat een klein aantal gemeenten (ongeveer 10) deel zouden mogen nemen aan de proef. De adviescommissie vindt dit aantal te laag. Door het aantal gemeenten wat deel mag nemen aan de proef te beperken tot tien, zou geen juiste afspiegeling van het land gegeven kunnen worden. De gemeenten in Nederland zijn erg divers en verschillen niet alleen in aantal inwoners, maar ook in het aantal verkooppunten, geografische spreiding en ligging ten opzichte van de grens. niet een juiste afspiegeling van het land gegeven worden. De commissie verwacht een aanzienlijk groter aantal gemeentes nodig hebben om tot een representatieve proef te kunnen komen.

 

Overige aanbevelingen

De commissie heeft in haar rapport nog meer aanbevelingen gegeven. Zo dient er zo min mogelijk transport plaats te vinden (transport is namelijk een kwetsbare schakel in de wietwereld), moet de maximale voorraad van een verkooppunt afhankelijk worden gesteld van de verkoopcijfers van de shop en dienen er preventieve maatregelen genomen te worden op het gebied van eventuele gezondheidsschade. Na vier jaar zou een evaluatie moeten plaatsvinden om te zien wat het effect van de legalisering is op het illegale circuit in binnen- en buitenland.