Circa 40% van de glastuinbouwbedrijven voldeed op 1 april nog niet aan Zuiveringsplicht

ElsmanNieuws

Aan het einde van het eerste kwartaal van 2018 waren er nog 1.200 tot 1.600 glastuinbouwbedrijven die niet voldoen aan de Zuiveringsplicht Glastuinbouw die sinds 1 januari 2018 van kracht is geworden. Het gaat om bedrijven met samen tussen de 2.900 hectare en 3.900 hectare aan kassen. Dat meldt minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. In totaal dienen er naar schatting ongeveer 3.600 bedrijven maatregelen te treffen met een gezamenlijk teeltoppervlak van circa 9.000 hectare.

Er zijn naar schatting 350 bedrijven die inzetten op nullozing en 40 bedrijven die afzien van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen waarvoor de zuiveringsplicht geldt, meldt de minister. Tussen de 150 en 400 bedrijven maken gebruik van een mobiele zuiveringsinstallatie en zijn ongeveer 700 bedrijven die zelf in een zuiveringsinstallatie hebben geïnvesteerd. Tussen de 800 en de 1.000 bedrijven hebben zich aangesloten bij één van de 40 collectieven. Deze collectieven kunnen via maatwerk uitstel krijgen tot maximaal 1 januari 2021. Het maatwerk voor deze collectieven is deels verleend, deels nog lopend.

Van Nieuwenhuizen stelt vast dat na het eerste kwartaal van 2018 circa 60% van de bedrijven een aanpak heeft gekozen om te kunnen voldoen aan de Zuiveringsplicht. De uitgebreide communicatie van LTO Glaskracht Nederland richting de achterban heeft volgens haar positief bijgedragen aan de implementatie. Om ook de resterende groep bedrijven ook aan de nieuwe regelgeving te laten voldoen lopen diverse acties. De verwachting is dat een belangrijk deel van de resterende bedrijven de komende maanden een keuze zal maken hoe ze aan de verplichting gaan voldoen. Zo nodig wordt de handhaving geïntensiveerd. De beperkte capaciteit bij de producenten van installaties en installateurs heeft volgens de minister invloed op het tempo van de implementatie.

bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat