Budget subsidie verwijderen asbestdaken verruimd tot 23 miljoen euro

ElsmanVoor u gelezen

Het budget voor de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken voor 2018 is met 5,5 miljoen euro opgehoogd naar een totaalbedrag van 23 miljoen euro.

Het blijft echter wel zaak om een aanvraag zo snel als mogelijk in te dienen. In de eerste 6 maanden van 2018 werd al voor 17,5 miljoen aan subsidie verstrekt. Het verhoogde subsidieplafond van 23 miljoen euro kan dus ook al ruim voor het einde van 2018 worden bereikt.

Subsidie kan worden aangevraagd zodra er de sanering is gemeld in het landelijk asbest volgsysteem en er een meldcode bekend is. Subsidieaanvragen moeten uiterlijk binnen 6 maanden na uitvoering van de sanering worden ingediend.

Bron: Flynth