Neerslagtekort stijgt mogelijk naar 266 millimeter

ElsmanNieuws

De afgelopen week is het neerslagtekort in Nederland verder toegenomen. Naar verwachting zal dit tekort zelfs stijgen naar 266 millimeter. Sinds afgelopen woensdag (18 juli) is code geel van kracht voor de Rijn door een dreigend watertekort. Met de wateraanvoer die via de Maas, het Ijsselmeer en het Volkerak Zoommeer verloopt, zijn nog geen problemen.  De situatie wordt nauwkeurig gevolgd. 

Het gevolg van deze droogte is dat het water zouter wordt. Dit is o.a. slecht voor de landbouw, vooral boomkwekers hebben hier last van. Om al te zout water te voorkomen, is veel vraag naar zoet water. Dit zoete water wordt aangevoerd via het Amsterdam-Rijnkanaal.

Verbod op beregening
Op de hoge zandgronden is het niet mogelijk om zoet water aan te voeren, waardoor zij volledig afhankelijk zijn van neerslag. Om deze reden hebben de waterschappen een verbod op beregening uit oppervlaktewater ingesteld, zodat de schade aan de natuur zoveel mogelijk beperkt blijft.


Waterkwaliteit
De nu al hoge watertemperatuur zal naar verwachting de komende weken nog verder stijgen. Hierdoor neemt de waterkwaliteit af. Blauwalg, vissterfte en botulisme zijn een aantal gevolgen van deze hoge watertemperatuur. Er worden meer negatieve zwemadviezen en zwemverboden uitgevaardigd. Voor actuele informatie kunnen zwemmers terecht op zwemwater.nl.

Dijkinspecties
Waterschappen die droogtegevoelige kades in beheer hebben, inspecteren de dijken volop. Er zijn gelukkig nog geen bijzonderheden aan de veendijken geconstateerd.

Meer informatie is te vinden in de Droogtemonitor van 18 juli 2018.

bron: Unie van Waterschappen, 18/07/18