Boeren, tuinders en supermarkten vrezen gevolgen van algemeen beregeningsverbod

ElsmanVoor u gelezen

LTO Nederland, de Nederlandse Fruittelersorganisatie NFO, GroentenFruit Huis en de koepel van supermarkten CBL zijn tegen het instellen van een generiek beregeningsverbod, omdat zij de aanvoer en kwaliteit van groenten en fruit willen borgen. De consument moet kunnen rekenen op verse groente en fruit en daarvoor dient beregenen mogelijk te blijven. Algemene maatregelen houden onvoldoende rekening met de verschillen in economische impact en winkelbevoorrading.

Als de droogte aanhoudt en het water om gewassen te kunnen beregenen minder lijkt te worden, moeten de verantwoordelijke overheden keuzes maken. De 21 waterschappen kunnen elk voor hun werkgebied een beregeningsverbod afkondigen voor alle gewassen en bepaalde uren van de dag. LTO, NFO, GroentenFruit Huis en CBL vinden dat geen goede keuze, omdat dan met name de groente– en fruitteelt en de aanplant van gewassen voor de winter in gevaar dreigt te komen.

“Als in de groenteteelt gewassen als prei, sla, peen en de jonge aanplant voor de bewaargroentes niet beregend kunnen worden, zou niet alleen de kwaliteit, maar ook de beschikbaarheid zwaar kunnen gaan tegenvallen. Spinazie wordt na 20 tot 30 dagen op het land geoogst en heeft om de dag water nodig. IJsbergsla die nu nog een dag of 30 geplant wordt, staat vervolgens 40 tot 60 dagen op het land, maar moet iedere dag beregend worden. Zo niet, dan is de sla al snel verloren. Een algeheel beregeningsverbod zou een ramp zijn voor boeren en tuinders, en ook voor consumenten”, zegt LTO bestuurder Trienke Elshof.

“Ook in de fruitsector wordt de situatie door de aanhoudende droogte nijpend. Tot de vroege start van de appel- en perenoogst over ongeveer 4 weken hebben we voor de uitgroei van de vruchten dagelijks water nodig. Zonder water kunnen we de door de consument gevraagde maat niet leveren. Ook pruimen, bramen, bessen en frambozen hebben dagelijks water nodig”, zegt NFO-voorzitter Gerard van den Anker.

“Niet alleen de groente- en fruitteelt hebben water nodig, dat geldt ook voor de teelt van het uitgangsmateriaal voor het volgende groeiseizoen. Voor koeien kan momenteel geen gras ingekuild worden. Melkveehouders hebben voor deze zomer nog wel voldoende voer voor de koeien, maar zijn bezorgd of er volgend voorjaar ook genoeg is. Een beregeningsverbod heeft dus niet alleen consequenties voor dit seizoen, maar ook voor volgende jaren kan het gevolgen hebben”, stelt Elshof.

bron: LTO Nederland