Robotisering komt stap voor stap dichterbij

ElsmanNieuws

Op de website van Bloemenplantennieuws staat beschreven dat Schneider Young Plants investeert in twee nieuwe plantrobots om met name de piekmomenten de productie soepeler te laten verlopen. Ook vanuit Elsman International Consultants worden klanten bijgestaan die investeren in robotisering in de kas:

Een groentekweker investeert momenteel in een oogstrobot die groenten scant en de maten en daarmee het gewicht in kaart brengt. Hierdoor kunnen de groenten worden geoogst die voldoen aan de gewichtseisen die retailers stellen aan het product. Hiermee wordt voorkomen dat de groenten onnodig lang doorgroeien en zorgt de ondernemer ervoor dat de planten hun energie niet verspillen aan groenten die al gereed zijn. Deze robot kan vervolgens ook de oogst uitvoeren, waardoor onze klant ook arbeidstechnisch een lagere kostprijs zal realiseren. Hiermee worden twee vliegen in één klap geslagen.

Indien u geïnteresseerd bent hoe wij uw bedrijf van dienst kunnen zijn, neem dan contact met ons op!