Mogelijk 10 tot 100 procent extra waterschapsbelasting

ElsmanVoor u gelezen

Een toename van 10 tot 100 procent aan waterschapsbelasting, daar zitten telers dus echt niet op te wachten. De Unie van Waterschappen werkt aan een nieuwe manier om de waterschapsbelasting vast te stellen, waardoor mogelijk verhogingen ontstaan voor telers en boeren. LTO Nederland noemt de verwachte verhoging onacceptabel en vindt de manier waarop de lasten worden berekend niet transparant.

Door een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling gaat het hele systeem op de schop. Eerder dit jaar is er een nieuw systeem van heffing gepresenteerd. Voor het onderdeel watersysteemheffing wordt binnen dit systeem anders gekeken naar de mate waarin profijt wordt ontleend aan de voorzieningen van het waterschap.

LTO vindt dat de wijze van kostentoerekening op twee punten tekort schiet. ‘Ten eerste heeft de voorgestelde invulling van het profijtbeginsel een nadeel’, zegt Trienke Elshof, zij gaat over het ondernemen in een gezonde omgeving, bij LTO Nederland. ‘De berekening van de kosten is een black box. Hoe deze precies werken, weten we niet. Een waterschap in Friesland kan daar anders mee omgaan dan in het Westland.’

Waterschappen krijgen de mogelijkheid voor een eigen invulling per waterschap binnen bepaalde bandbreedtes, omdat gebieden en taakuitoefening van de waterschappen van elkaar kunnen verschillen. Open teelten lopen een groter risico op hogere kosten dan glastuinbouw. De kostenverhoging die ontstaat door toepassing van het profijtbeginsel is voor open teelt groter, omdat glastuinbouw al een forfaitaire heffing van drie VE/ha betaalt en niet valt onder onbebouwd.

Het tweede punt is de wijze waarop met de berekende kosten wordt omgegaan. Het gebiedsmodel is een risico voor zowel open teelt als glastuinbouw, maar ook voor inwoners en de industrie.

Elshof is het er dan ook niet mee eens, ‘Als ondernemer ben je dus afhankelijk van de grillen van de politiek, omdat de afwijking na elke waterschapsverkiezing kan wisselen en daarom is het een risico voor tuinders en boeren’, zegt zij.

Voorzitter van LTO Glaskracht Nederland, Sjaak van der Tak is niet blij met het nieuwe stelsel. ‘Gelukkig is het nog niet definitief’, laat Van der Tak weten. ‘we gaan er alles aan doen om het te voorkomen, want wij zijn tegen een lastenverzwaring voor de telers.’

LTO Nederland wil graag over dit soort punten in gesprek met de waterschappen. ‘Nu dreigt er een onacceptabel grote verhoging te komen die geen recht doet aan de inspanningen van de sector op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen of het voorkomen van erfafspoeling. Er zit geen prikkel in om op dat vlak actie te ondernemen. De boer en tuinder worden daar niet voor beloond’, zegt Elshof.

Bron: Goedemorgenpotplant