Nederland en China gaan nauwer samenwerken op glastuinbouwgebied

ElsmanVoor u gelezen

Amper een maand na de officiële lancering kan Dutch Greenhouse Delta een eerste succes melden: de stichting heeft een strategische samenwerking gesloten met Jiashan Sino-Dutch Industrial Park voor de ontwikkeling van Sino-Dutch High-Tech Agriculture Park in Jiashan, de economisch belangrijkste delta van China. Het innovatiepark krijgt bovendien een replica van het World Horti Center.

Tussen Aziatische landen en de Nederlandse tuinbouwsector is er al decennia uitwisseling van kennis en hightech innovaties om op een duurzame manier voedsel en bloemen te kunnen telen. Sino-Dutch High-Tech Agriculture Park en Horti Center vormen in de toekomst het platform voor een intensievere uitwisseling van kennis en technologie. Het Nederlandse bedrijfsleven krijgt in China ruimte om de meest geavanceerde glastuinbouwprojecten te demonstreren. Op een oppervlakte van 420 hectare, vergelijkbaar met 10% van het Westlandse glastuinbouwareaal, wordt binnen vijf jaar het High-Tech Agriculture Park gebouwd. Het is een onderdeel van Jiashan Sino-Dutch Industrial Park, dat sinds 2014 in ontwikkeling is.

Horti Center als platform

Hein van der Sande, voorzitter van Dutch Greenhouse Delta: “Deze ‘memorandum of understanding’ is het startsein en een echte impuls voor de Nederlandse glastuinbouwsector. Nu kunnen we kennisuitwisseling en business development nog verder intensiveren. We kijken uit naar een langdurige strategische samenwerking op alle fronten, van R&D tot educatie, van marketing tot technologie. Waarbij een Horti Center in Sino-Dutch High-Tech Agriculture Park het belangrijkste platform wordt voor het glastuinbouwcluster daar.” De ondertekening van het memorandum geschiedde voor aanvang van het China-Netherlands Business Forum in het bijzijn van de Chinese premier Li Keqiang en minister-president Mark Rutte.

Eind november reist een delegatie van Dutch Greenhouse Delta naar Jiashan om de overeenkomst en planning verder te concretiseren in samenspraak met overheid, potentiële investeerders, telersverenigingen en retail, aldus het persbericht.

Bron: Stichting Westland Marketing/ HortiNext