Terugblik 2018 en vooruitblik op 2019

ElsmanNieuws

Vorig jaar was een enerverend jaar voor zowel onze klanten als ons kantoor: We zijn 50 nieuwe ondernemers gaan begeleiden en hebben veel mooie en uitdagende projecten tot een goed einde kunnen brengen.
2018 stond in het teken van het vormgeven van groeiplannen, het begeleiden van aan- en verkopen van locaties en bedrijven en met een historisch lage rente waren en zijn het bijzondere tijden die mogelijkheden bieden om invulling te geven aan de plannen van onze klanten. Zelfs nu banken terughoudender zijn in vergelijking met voorgaande perioden.

Economisch gezien gaat het nog steeds voor de wind, al zien we in enkele sectoren bedreigingen ontstaan en nu de rente langzaam oploopt lijkt het hoogtepunt voor wat betreft investeringen en groeiplannen achter de rug. Dit betekent niet dat we negatief zijn over de vooruitzichten en bovendien moeten ondernemers altijd zorgvuldig naar de huidige prestaties van hun onderneming en naar hun toekomstplannen kijken.

We verwachten dan ook dat 2019 in het teken zal staan van het klankborden en sparren met onze klanten over de middellange termijn, om vanuit hun wensen en onze standpunten te komen tot passende strategieën voor de toekomst. Ook met u zouden we dit jaar graag zo’n gesprek hebben. We komen graag met u in contact!