Exportwaarde bloemen- en plantenexport stagneert

ElsmanVoor u gelezen

In 2017 en 2018 steeg de exportwaarde van bloemen en planten met respectievelijk 12% en 8%. In januari van dit jaar bedroeg de stijging nog slechts 1%, te danken aan snijbloemen aangezien de plantenwaarde stabiliseerde (bron: VGB.nl)

De kans lijkt aanzienlijk dat de exportwaarde in 2019 zal stagneren, aangezien er onzekerheid heerst rond de Brexit en economieën in grote landen als Duitsland en bijvoorbeeld Italië niet tot nauwelijks meer groeien. Daar komt bij dat in januari Engeland nog een plus van 12% noteerde, waarbij het reëel is te veronderstellen dat de exportwaarde vanaf maart niet meer zal groeien of zal krimpen.

Voor individuele ondernemers lijkt dit een signaal om waar mogelijk, nauw in contact te blijven danwel te komen met vaste en nieuwe afnemers om een zo goed als mogelijk beeld te krijgen van de afzetmogelijkheden voor de korte- en middellange termijn.