Biologische sector zette in 2017 wereldwijd voor 90 miljard euro om

ElsmanVoor u gelezen

Het Duitse Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL en de internationale organisatie voor biologische productie IFOAM hebben op 13 februari nieuwe cijfers gepresenteerd over de wereldwijde ontwikkeling van de biologische landbouw. Het areaal blijkt in 2017 toegenomen tot 69,8 miljoen hectare. Dat is een uitbreiding van bijna 20% in vergelijking tot 2016. Het aandeel biologisch in de totale oppervlakte grond die voor landbouw wordt gebruikt bedraagt 1,4%. Wereldwijd zijn er 2,9 producenten actief in de biologische sector, een toename van 5% in vergelijking tot 2016. De omzet die de biologische sector genereert is toegenomen tot 90 miljard euro.

In Europa nam de omzet in biologische producten in 2017 met 11% toe tot 37,3 miljard euro. Het areaal nam daar met 1 miljoen hectare toe naar 14,6 miljoen hectare. Binnen Europa wordt 2,9% van de landbouwgrond voor biologische productie benut. Er zijn circa 390.000 primaire producenten en 71.000 bedrijven die biologische producten verwerken. In Europa gaven consumenten in 2017 gemiddeld voor 47 euro uit aan biologische producten. In de Europese Unie lag dat bedrag op 67 euro.

Bron: FIBL