Rabobank presenteert Tuinbouwbarometer: Financiële ontwikkelingen binnen de tuinbouw minder rooskleurig

ElsmanVoor u gelezen

De Rabo Tuinbouwbarometer komt in het eerste kwartaal van 2019 uit op 6,5. Dat is een behoorlijke daling ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018 (6,8). Dat is te wijten aan de gevolgen van extreme weersomstandigheden én de resultaten voor jaarrondteelten zijn in het huidige cijfer meegenomen. Hoewel de barometer is gedaald in de loop van 2018, was het over het algemeen toch een jaar met een redelijk rendement. Ook de exportcijfers stijgen, mede door de re-export. Vergeleken met 2017 bleef de export van groente (6,6 miljard euro, -0,2%) stabiel. De export van fruit (6,0 miljard euro, +8,5%) en sierteelt (9,2 miljard euro, +3,3%) stegen.

Financiële ontwikkeling per sector:

Glasgroenten
Bij de glasgroenten kijken komkommertelers terug op een prima 2018. Voor de teeltopzet in het nieuwe seizoen was vrijwel nergens seizoenfinanciering nodig. Voor paprikatelers was het afgelopen seizoen redelijk. En bij de tomatentelers viel de prijsvorming tegen, maar zijn de verschillen groot. Bij de belichte teelten is de rentabiliteit duidelijk lager dan het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar. Ook voor de onbelichte teelten ligt het resultaat onder dat gemiddelde, maar is het verschil niet zo groot dan bij belicht. Nieuwe glasgroenteteelten zijn inmiddels weer volop in productie en de eerste signalen uit de markt zijn redelijk.

Sierteelt
In de sierteelt zijn er nog steeds grote zorgen over de prijsvorming van Phalaenopsis. Is er daadwerkelijk bereidheid om stappen te zetten naar een duurzamere productie en investeringen in verbetering van de marktverhoudingen? Bij telers van andere potplanten zijn de resultaten en de stemming duidelijk beter. Vooral groene potplanten profiteren van belangstelling van consumenten.

Snijbloemen
Snijbloemen laten een sterk wisselend beeld zien. Vooral bij gerbera en enkele rozenvariëteiten zijn er zorgen over de prijsvorming.

Bloembollen
De bloembollenteelt heeft dankzij de ligging in de kop van Noord-Holland relatief minder last gehad van de droogte. Toch zijn minder tulpenbollen geoogst. De broeibedrijven hebben daardoor moeite om aan voldoende uitgangsmateriaal te komen. De prijzen van de eerste geleverde tulpen in het nieuwe tulpenseizoen zijn goed. En vanwege de schaarste zijn de contracten voor de voorjaarsbloeiers ook redelijk tot goed. Wat betreft de lelieteelt is er sprake van een overproductie. Door stagnatie van de export van leliebollen in diverse landen is de prijs sterk gedaald.

Boomkwekerij
Ook de boomteelt kan terugkijken op een goed 2018. Daarnaast is er ook vertrouwen in het nieuwe jaar. Op diverse kleinere beurzen in Nederland en op de IPM in Essen geven ondernemers aan dat de vraag naar hun producten op een goed niveau blijft.

Voor meer informatie & overige bevindingen in de Tuinbouwupdate april 2019 klikt u hier.

Bron: www.bpnieuws.nl