Afname arbeidsmigranten zet sector onder druk

ElsmanNieuws

ABN AMRO heeft vorige week uitgesproken te verwachten dat het aantal arbeidsmigranten uit Oost-Europa de komende jaren verder afneemt. Diverse sectoren, waaronder de tuinbouw, zullen nog meer dan nu getroffen worden door een nijpend personeelstekort en – zo is onze verwachting – verder oplopende arbeidskosten.

Volgens ABN AMRO ligt de werkloosheid in Oost-Europa lager dan het gemiddelde in Europa en de verwachting is dat loonstijgingen in Oost-Europa de migratiestroom naar West-Europa verder zullen doen verkleinen.

Wij zien dat de arbeidskosten in de periode 2012 t/m heden hard gestegen zijn. In veel gevallen heeft dit niet tot grote problemen geleid omdat er voor veel types teelten goede jaren achter ons liggen. De vraag is echter wat de impact van arbeidskrapte zal zijn bij een afzwakkende economische groei en prijzen die mogelijk onder druk komen te staan.

Wij staan veel tuinbouwbedrijven bij die zich op verschillende manieren proberen te wapenen tegen de het steeds grotere tekort aan arbeidskrachten. Aan de ene kant kunt u bijvoorbeeld denken aan robotiseringsprojecten of het begeleiden van bedrijven die teams meer zelfsturend willen maken. Aan de andere kant vinden wij ook middenkader personeel voor onze relaties.

Indien u meer wilt leren over hoe wij onze relaties helpen, dan leren wij u graag kennen.