Stijging van inkomens in de tuinbouw in 2019

ElsmanVoor u gelezen

Het gemiddeld inkomen van een glastuinbouwbedrijf in 2019 wordt door Wageningen Economic Research geraamd op 200.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid. Binnen de sector is er wel een grote spreiding. Voor glasgroentetelers wordt een inkomen geraamd van circa 290.000 euro door hogere opbrengsten voor tomaten en paprika’s. Snijbloementelers komen tot gemiddeld 170.000 euro door hoger prijzen. De energiekosten nemen af door lagere prijzen voor de inkoop van gas. Het gemiddelde inkomen bij pot- en perkplantenbedrijven daalt tot circa 130.000 euro door lagere opbrengsten van met name perkplanten en gestegen kosten.

Binnen de vollegrondstuinbouw wordt ook een inkomensverbetering voorzien. Op de bloembollenbedrijven stijgen de inkomens naar gemiddeld circa 140.000 euro door hogere kilogramopbrengsten van tulp en lelie. Door de goede balans tussen vraag en aanbod wordt een evenaring van de topinkomens in 2015 en 2016 voorzien. In de boomkwekerij wordt een inkomensverbetering verwacht met 7.000 euro tot circa 87.000 euro. De opbrengsten nemen verder toe door marktgerichte productie en betere prijzen en door verdere schaalvergroting.

Het inkomen van de fruittelers stijgt naar verwachting met bijna 10.000 euro tot gemiddeld 36.000 euro. Door een lagere Europese productie wordt een betere prijs verwacht voor appels en peren. Het inkomen van vollegrondsgroentebedrijven blijft met circa 78.000 euro nagenoeg gelijk aan vorig jaar.

Bron: Wageningen Economic Research, 16/12/19