Snel ‘vergaande’ wet protectie telers tegen supers

ElsmanVoor u gelezen

Er komt zo snel mogelijk wetgeving om telers te beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken van supermarkten.

Minister Carola Schouten van LNV wil zo snel mogelijk Europese besluiten overnemen om oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan. De Europese regels schrijven 1 november 2021 voor, maar de minister wil zo snel mogelijk invoering van de regels waar supermarkten zich afgelopen najaar nog sterk tegen uitspraken. Dat stelt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken in antwoorden op Kamervragen over prijsdruk in fruit.

Gedwongen betaling promotie
Deze nieuwe regels moeten een einde maken aan vertraagde betalingen, onduidelijke contractvoorwaarden, plotselinge of ongerechtvaardigde annulering van bestellingen of opzegging van contracten. Ook moet er een einde komen aan gedwongen betaling voor promotie of reclamekosten, onverklaarbare afkeur van producten en gedwongen terugname van onverkochte producten.

Anoniem klagen
Supermarkten hebben afgelopen najaar kritische reacties ingediend op het wetsvoorstel. Nederland heeft geen extra verboden opgenomen in dat wetsvoorstel, maar wel de mogelijkheid van anoniem klagen en een verplichte geschillencommissie. Albert Heijn (AH), Jumbo en Superunie hebben zich tegen deze manier van klagen gekeerd. AH stelt dat het wetsvoorstel de keten benadeeld in de relatie met versleveranciers, omdat het vreest dat anoniem klagen leidt tot naming and shaming. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) krijgt als taak toezicht te houden op het verbod op oneerlijke handelspraktijken, maar AH wil dat klachten en acties van ACM openbaar gemaakt worden. De 3 ketens wijzen op hun al langere inzet tot samenwerking in vaste ketens met telers.

Overgangstermijn
Jumbo noemt het wetsvoorstel ‘sterk ingrijpend op de vrije markt’ en stelt dat het met leveranciers lange termijn afspraken heeft en dat telers een goede prijs krijgen. Superunie vreest dat het wetsvoorstel tot extra kosten leidt. De inkooporganisatie verwacht ook dat het verdienvermogen van telers hierdoor nog verder onder druk komt te staan. Ook vraagt Superunie een overgangstermijn van 3 jaar in plaats van 1 jaar om alle contracten om te zetten.

Telersvereniging mag klagen
In de consultatie was de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) de enige vertegenwoordiger namens telers. De NAV vindt de regelgeving niet ver genoeg gaat. Zo zou nog altijd een betalingstermijn van 120 dagen mogelijk blijven. Ook kunnen afnemers nog tot 30 dagen voor levering afzien van aanschaf. Dat zou 60 dagen moeten zijn. Wel is NAV blij dat producentenorganisaties mogen klagen namens de teler, om zo te voorkomen dat de teler in problemen komt met de afnemer.

Bron: Groenten & Fruit