Glastuinbouw wacht nieuw convenant en ODE-plan

ElsmanVoor u gelezen

Dit najaar sluit de glastuinbouw een nieuw glastuinbouwconvenant tot 2030, terwijl deze maand nog een vervolg komt op het ODE-dossier.
Dat schrijft minister Carola Schouten van LNV in een brief aan de Tweede Kamer over de kabinetsaanpak van het klimaatbeleid. Het huidige CO2-convenant van de glastuinbouw met de overheid loopt dit jaar af. Een nieuw glastuinbouw-convenant 2020-2030 is in voorbereiding als opvolger. De totstandkoming van dat nieuwe convenant loopt echter vertraging op, onder andere als gevolg van de coronacrisis, schrijft de minister.

ODE-tarieven omhoog
De sector krijgt binnenkort al duidelijkheid over de ODE-tarieven in 2021. Op Prinsjesdag wordt het voorstel voor de tarieven gepresenteerd. Het kabinet heeft onderzoek laten doen naar de effecten van de ODE-tariefstijging op de bedrijven en de effecten op verduurzaming. Ook dat onderzoek wordt op de derde dinsdag gepresenteerd aan de Tweede Kamer.

Bijbetalen voor uitstoot CO2
Dit najaar wordt bovendien duidelijk of de glastuinbouw moet bijbetalen voor de CO2-uitstoot in 2018. De tuinbouw heeft met een CO2-systeem een sectorplafond afgesproken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO.nl, sluit de definitieve uitstootberekening af om tot de afrekening te komen.

Regionale aanpak voor Kas als Energiebron
Het programma Kas als Energiebron krijgt bovendien een regionale benadering door een gebiedsaanpak. Hiermee wordt de energietransitie in de regio’s vormgegeven. In de brief geeft Schouten verder een opsomming van beleidsmaatregelen, zoals de pilot voor CO2-levering door bedrijven aan glastuinbouw en de geplande uitbreiding van de regeling SDE++ in 2021.

Bron: groenten & fruit