Voedselproducenten: Effect van harde Brexit verschilt per product

ElsmanVoor u gelezen

Nederlandse voedselproducenten zullen bij een harde brexit te maken krijgen met vraaguitval en marktverstoring. Als de EU en het Verenigd Koninkrijk er niet in slagen een handelsovereenkomst te sluiten, wordt de Nederlandse voedingssector hard geraakt.

Bij een brexit zonder handelsovereenkomst gaan voor een aantal producten importtarieven gelden die kunnen oplopen tot enkele tientallen procenten. ABN Amro verwijst naar Brits onderzoek waaruit blijkt dat de EU voor voedsel uit derde landen een gemiddeld importtarief van 22 procent hanteert, het Most Favoured Nation (MFN)-tarief. Bij een no-deal zal het Verenigd Koninkrijk een versimpelde vorm van het MFN-tarief hanteren voor importproducten. De tarieven variëren echter sterk per product. Zo bedraagt het importtarief op vlees gemiddeld 37 procent en op fruit gemiddeld 11 procent.

Door die hogere tarieven kunnen Nederlandse voedingsexporteurs te maken krijgen met vraaguitval. Zo is het denkbaar dat Britse groothandels, supermarkten en horeca kiezen voor producten uit eigen land, wanneer deze tenminste voorhanden zijn. Dat risico ligt op de loer voor onder meer eieren, pluimveevlees, broccoli of bloemkool. Eenzelfde risico bestaat bij producten die na een harde brexit goedkoper uit landen buiten de EU kunnen worden ingevoerd, zeker wanneer het Verenigd Koninkrijk nieuwe handelsverdragen met derdelanden weet af te sluiten. Zo zou de Nederlandse kers, waarvoor een tarief van 12 procent kan gaan gelden, het kunnen verliezen van de variant uit Turkije of de Verenigde Staten.

Positief is dat veel voedingsmiddelen die Nederland naar het Verenigd Koninkrijk exporteert weinig of geen concurrentie ondervinden van de Britten zelf of van landen buiten de EU. Voorbeelden zijn tomaten, spinazie, aubergines, paprika’s, komkommers en peren. Helemaal immuun voor de brexit zijn deze producenten echter niet, waarschuwt ABN Amro. Naast de hogere importtarieven lopen de prijzen wellicht ook op door toegenomen logistieke of administratieve lasten. En door een eventuele daling van het pond, door de ongekende terugval van de Britse economie. Wanneer de Nederlandse exportproducten echt te duur worden, zullen Britse consumenten hiervan minder kopen of naar goedkopere substituten zoeken.

Bron: https://www.nieuweoogst.nl