Sierteeltondernemers en Flynth roepen overheid op tot uitstel vaststellingsaanvragen

ElsmanVoor u gelezen

Sierteeltondernemers, die in maart hun handel ineen zagen storten door het coronavirus, vreesden voor het voortbestaan van hun bedrijven. De overheid wist in nauwe samenspraak met de sector in een recordtempo te komen tot een regeling, die moest voorkomen dat financieel gezonde bedrijven zouden omvallen.

Het lijkt nu echter in het vaststellingsproces toch te gaan wringen. De definitieve vaststellingaanvraag dient namelijk uiterlijk 31 oktober te zijn ingediend. Deze termijn, waarin de definitieve aanvragen, voorzien van verklaringen, moeten worden ingediend, lijkt simpelweg te kort.

Deadline boven €125.000 praktisch gezien onuitvoerbaar:
Voor de steuncategorie tot € 125.000 moeten de zogeheten derden-verklaringen worden afgegeven en voor de categorie van boven de € 125.000 moet zelfs een Samenstellingsverklaring of een Rapport van Feitelijke Bevindingen door een accountant worden afgegeven. Voor deze categorie zijn de controleprotocollen en modelverklaringen pas afgelopen vrijdag, 16 oktober, beschikbaar gekomen. De beroepsregelgeving voor accountants hieromtrent moet nog goed gekeurd worden. Uitvoering voor november achten sierteeltondernemers en Flynth dus praktisch gezien onuitvoerbaar.

Oproep aan overheid
Bedrijven die hun steun nog niet volledig hebben ontvangen, zien dringend uit naar het resterende bedrag waar zij nog recht op hebben. De sierteeltondernemers en Flynth roepen de overheid dan ook op om hier extra tijd voor te geven.

Bron: Flynth