Glastuinbouw moet verantwoording nemen met collectief waterbeheer

ElsmanVoor u gelezen

Jaarlijks verdwijnt er 180.000 kuub water uit het gebied van hoogheemraadschap Delfland richting de Noordzee. Binnen het project ‘De Waarde van Water in Greenport West-Holland’ zoeken Duijvestijn Tomaten, Greenport West-Holland, Wageningen University & Research, LDE, Hogeschool Rotterdam, hoogheemraadschap Delfland, provincie Zuid-Holland, Glastuinbouw Nederland, Dunea, PB techniek en Royal Brinkman naar een aanpak waarbij watervoorziening voor de glastuinbouw, opslag, afvoer en ecologische ontwikkeling beter samen kunnen gaan.

Duijvestijn Tomaten in Pijnacker is al langere tijd bezig met duurzaam waterbeheer. Het bedrijf slaat hemelwater op in de ondergrond en spreekt de voorraad in de zomer weer aan. Dat loopt goed. Ted Duijvestijn denkt dat er kansen zijn voor waterzuivering door de natuur om water vervolgens in de ondergrond op te slaan. Zo zou er een waterbank voor verschillende ondernemers in de glastuinbouw gevormd kunnen worden.

In het ideaalbeeld van Duijvestijn neemt de tuinbouw het waterbeheer min of meer over van het waterschap waarbij er een koppeling wordt gelegd met aandacht voor de biodiversiteit. “Als de tuinders gezamenlijk het polderbeheer regelen, zijn er op praktisch niveau dubbelslagen te maken: een goede watervoorziening, voorkomen van overlast en ecologisch beheer.”

bron: Glastuinbouw Waterproof