Casus: Hoe invulling te geven aan een groeiwens?

ElsmanNieuws

Elsman International Consultants begeleidt ondernemers in de (glas)tuinbouw met het realiseren van hun ambities. Wij zijn financieel bedrijfskundig specialisten en helpen ondernemers om op een financieel zo slim mogelijke manier hun doelen te bereiken.

Heel concreet: Een klant van ons – een vooraanstaande groentekweker – wilde uitbreiden en had optie genomen op grond in een nieuw te ontwikkelen tuinbouwgebied. De ontwikkeling van dit tuinbouwgebied werd echter meermaals uitgesteld en deze ondernemer besloot niet langer te wachten op deze optie. Wij hebben voor hem:

Inzicht gecreëerd in zijn financiële mogelijkheden
Een geschikte locatie gevonden
De verdiencapaciteit van deze locatie doorgerekend
Het businessplan geschreven
De aankooponderhandelingen gevoerd
De juridische en fiscale structuur opgetuigd
Begrotingen en liquiditeitsprognoses opgesteld
Financieringen afgesloten met twee banken
Middenkader personeel geworven
Wilt u eens van gedachten wisselen over hoe u op een slimme manier uw ambities kunt realiseren? Neem dat contact op via info@elsman.eu