Meer ruimte voor glastuinbouw in Brabant en Zeeland

ElsmanVoor u gelezen

De Nederlandse tuinbouw heeft wereldwijd een koppositie op gebieden teelttechniek, duurzaamheid en productiewaarden en om die koppositie te behouden moeten tuinders de ruimte krijgen die ze verdienen.

ZLTO vindt dat de groei van solitaire kassen en glastuinbouwclusters mogelijk gemaakt moet worden, en nieuwe glastuinbouwclusters moeten kunnen ontstaan. Ook permanente teeltondersteunende voorzieningen (TOV) moeten mogelijk zijn, aansluitend aan een bestaand bouwvlak.

De concept Omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant. biedt meer ruimte voor de kracht, groei en bloei van de glastuinbouw. Dat is positief en doet recht aan de behoefte die glastuinbouwbedrijven en ondernemers met teeltondersteunende kassen hebben. Eveneens positief is dat in dit concept ook gekozen wordt voor het gelijkwaardig stellen van doorgroeigebieden aan vestigingsgebieden. Daarmee zou meer ruimte kunnen ontstaan voor de ontwikkeling van glastuinbouw in die doorgroeigebieden.

Bron: www.zlto.nl