Waterstoffabrieken mogelijk nieuwe warmtebron voor glastuinbouw

ElsmanVoor u gelezen

De toekomstige waterstoffabrieken in het Rotterdamse havenindustriegebied kunnen een aanzienlijke nieuwe bron van duurzame warmte vormen die onder andere kan worden ingezet in kassen. Op basis van de huidige inschatting kan de haven in 2030 omgerekend circa 500.000 huishoudens van warmte voorzien. In 2050 kan dit zelfs oplopen tot circa 1 miljoen huishoudens.

Groene waterstof wordt gemaakt in een electrolyser. Deze installatie splitst water in waterstof en zuurstof. Mits aangedreven door groene stroom is het gehele productieproces CO2-emissievrij en kan de waterstof ook daarna klimaatneutraal worden ingezet.

Het produceren van waterstof gaat gepaard met efficiëntieverliezen. Een vuistregel is dat circa 25% van de energie verloren gaat bij de productie van waterstof. Die 25% komt vrij in de vorm van warmte. Wanneer deze warmte echter wordt opgevangen en in een warmtenetwerk wordt gebruikt, is het een bron van energie voor andere toepassingen.

Gasunie heeft in samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam het project WarmtelinQ opgezet voor de aanleg van een hoofdtransportleiding voor warmte van de haven naar Den Haag. Het is ook de bedoeling dat de kassen in het Westland hierop worden aangesloten.

bron: Havenbedrijf Rotterdam