Voors en tegens Glastuinbouw NL en BE tegen elkaar afgewogen

ElsmanVoor u gelezen

Ruud Matthijssen van de Rabobank spreekt met Lambert van Horen (ook van de Rabobank) over de Belgische glastuinbouw en de verschillen met de Nederlandse tuinbouw. Wat allereerst opvalt is de beperkte schaalgrootte ten opzichte van Nederland. Kavels van 10 hectare of meer zijn er beperkt en dat heeft te maken met het politieke landschap in België.

Waar de overheid weer wel een sterke positie in neemt is op het gebied van arbeid. Op nationaal niveau is bepaald dat tijdelijke werkkrachten voor bepaalde tijd geen sociale lasten hoeven te dragen. Daarom zijn arbeidskosten per m2 in België lager dan in Nederland.

Een ander punt van verschil is zichtbaar op het thema energie. In het verleden heeft België ingezet op kernenergie, nu wordt meer geanticipeerd op wind en zon. Waait het niet, dan kan een tuinder zijn WKK aanzetten, een oplossing die vanuit overheidswege wordt omarmd en waarvoor flinke subsidies worden vergeven.

Een laatste punt waarin de tuinbouw in België verschilt van die in Nederland zit hem in een andere strategie. In België kent men het merk ‘Flandria’, wat al zo’n 25 jaar bestaat en wat, in een woord, staat voor ‘kwaliteit.’ Door de opkomst van steeds meer private labels, boet Flandria in het binnenland iets in aan belang, maar in het buitenland is het meer nog steeds onderscheidend.

Samenvattend is de tuinbouw in België gebaat bij een betere politieke organisatie, daadkrachtig bestuur en een visie op ruimtelijke ordening. Wat de sector echter voor heeft op de Nederlands kasteelt is een sterker ontwikkeld gevoel voor branding en kwaliteit, en een – noem het realistischer, noem het onafhankelijker, noem het domweg verstandiger – energiebeleid.

Bron: www.bpnieuws.nl