Nieuwe kassen, fusies en innovaties in de tuinbouw

ElsmanGeen categorie

De tuinbouw staat er goed voor. Ondersteuning wegens corona is nauwelijks nodig gebleken.
Als je de nieuwsberichten van de afgelopen maanden leest, zie je heel wat uitbreidingen in areaal voorbijkomen. Nieuwe kassen worden gebouwd. Bedrijven klonteren samen, worden overgenomen of fuseren. Gelukkig wel vanuit kracht en niet vanuit misère, zoals in andere sectoren wel het geval is. Ondersteuning wegens corona is nauwelijks nodig gebleken.

Volop investeringen
De tuinbouw staat er goed voor. Er heerst een positieve vibe en waar geld verdiend wordt, moet het ook rollen. Er wordt dan ook volop geïnvesteerd. Ook voor innovaties is weer geld beschikbaar. Voor Nederland is dat toch zeer belangrijk om voorop te blijven lopen in de ontwikkeling van de techniek.

Kennis in je Kas
Naast de gelden die de overheid beschikbaar stelt, is er nu ook het programma van Kennis in je Kas: KijK. Alle tuinbouwbedrijven onder glas betalen hieraan mee. Een programmaraad van tuinders beslist over het toekennen van de gelden. In dit geval geen bobo’s of bestuurders, maar collega’s die aan den lijve ervaren waarvoor onderzoek noodzakelijk is.

Misschien was dat productschap zo inefficiënt nog niet
Wegvallen productschappen
Vanzelfsprekend zijn er ondernemers die het helemaal niets vinden. In Nederland is vrijheid van handelen en denken een groot goed. Een van de redenen om de productschappen op te heffen. Met het verdwijnen van die productschappen is echter ook veel verloren gegaan. Denk aan het verzamelen van marktinformatie, collectieve promotie, bestrijden en tegengaan van besmettelijke ziektes. Praktijkonderzoek en kennisuitwisseling over de sectoren heen is stilgevallen.

Schade herstellen
Op allerlei manieren wordt nu getracht om die schade weer te herstellen. Verschillende organisaties zijn hier actief mee, zoals het GroentenFruit Huis, FloraHolland, Glastuinbouw Nederland, Greenports, Naktuinbouw, Treeports, KijK et cetera. Langzamerhand ontstaat er een versnipperd landschap. Het is dan toch wel prettig dat de bestuurders elkaar weten te vinden om al die stukjes weer aan elkaar te lijmen. Misschien was dat productschap zo inefficiënt nog niet, maar ja, als de geest eenmaal uit de fles is, krijg je die er niet zomaar meer in. Lang leve de vrijheid, of toch niet?

Bron: gfactueel.nl