CCU-Alliantie vraagt kabinet voor beter stimuleren CO2 hergebruik

ElsmanVoor u gelezen

Met een Manifest doet de pas opgerichte CCU-Alliantie een dringend beroep op het nieuwe kabinet om meer kansen te bieden aan het hergebruik van CO2, zoals in de glastuinbouw. De Alliantie pleit voor een Routekaart en roept met het Manifest de nieuwe coalitie op tot ‘optimalisatie van bestaande en verkenning van nieuwe financiële- en beleidsinstrumenten die de inzet van CO2 als grondstof ondersteunen’.

De CCU-Alliantie is opgericht door Glastuinbouw Nederland, ARN, Green Minerals, NOGEPA, SCW Systems, STERCORE, Synkero, OCAP, Twence en Vereniging Afvalbedrijven en wordt voorgezeten door oud-parlementariër Marieke van der Werf. Omdat de inzet van CO2 als grondstof het sluitstuk is van de koolstofkringloop, zien zij CCU als belangrijke bijdrage aan zowel de energietransitie als de transitie naar een circulaire economie. Én als een kansrijke ontwikkeling, want de toepassingsmogelijkheden van CO2 zijn legio. Voor de glastuinbouw is de CO2 voorziening een belangrijke randvoorwaarde voor de verdere verduurzaming. Zie hiervoor ook dit bericht.

Bekijk het manifest en persbericht onder de downloads.

Manifest CCU Alliantie
Persbericht CC Alliantie