Coronasteun in vierde kwartaal voor land- en tuinbouwbedrijven

ElsmanVoor u gelezen

Deze week heeft het kabinet het steunpakket voor het vierde kwartaal bekend gemaakt. Ook bedrijven in de land- en tuinbouw kunnen een beroep doen op financiële steun. Het kabinet komt daarmee tegemoet aan de oproep van LTO Nederland van vorige week om bij strengere coronaregels snel werk te maken van een financieel steunpakket.

Boeren en tuinders kunnen op korte termijn een beroep doen op de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) én de regeling Ongedekte Vaste Kosten (OVK). Aanvragen kunnen worden ingediend bij RVO zodra het loket is geopend. Dit zal naar verwachting nog enkele weken duren. Toegang tot de regeling TVL is mogelijk voor ondernemingen die in het vierde kwartaal minimaal 30% omzetverlies verwachten ten opzichte van het vierde kwartaal 2019 óf het eerste kwartaal van 2020. Bij een aanvraag mag de meest gunstige referentieperiode worden gekozen. De maximale subsidie bedraagt € 250.000. Ook de OVK wordt in het vierde kwartaal opengesteld voor ondernemers in de land- en tuinbouw.

RVO verwacht dat vanaf begin december aanvragen kunnen worden ingediend. Kijk hier voor meer informatie.

Bron: LTO Nederland