Glastuinbouw geeft tegengas: verkeerde beeldvorming door verkeerde cijfers

ElsmanVoor u gelezen

Door milieuorganisaties, politieke partijen en de media wordt regelmatig onjuiste cijferinformatie verspreid over de glastuinbouw. Dit leidt tot een verkeerde en ongewenste beeldvorming bij het brede publiek, zo stelt belangenbehartiger Glastuinbouw Nederland in een uitgebreid bericht waarin men, door te wijzen op de juiste cijfers én de toegevoegde waarde van de sector, tegengas wil geven.

“Als telers van glasgroenten, snijbloemen en potplanten voortdurend worden neergezet als ‘energieslurpers zonder toegevoegde waarde’, dan is dat zeer schadelijk voor een grote en belangrijke groep ondernemers. Innovatieve telers die zich met hun kwaliteitsproducten inzetten voor gezondheid en geluk van miljoenen consumenten in Nederland en West-Europa, die de uitdagingen van de energietransitie vijftien jaar geleden al hebben opgepakt en die door het terug leveren van energie aan het stroomnet zorgen dat Nederland probleemloos kan overstappen op groene energievormen als zonne- en windenergie”, zo vat directeur Ruud Paauwe van Glastuinbouw Nederland de meerwaarde samen.

Onjuist cijfer gasverbruik
In de vele berichten in de media over hoge energieprijzen, de beschikbaarheid van gas en de mogelijke afschaling in de komende wintermaanden, wordt ook de glastuinbouw met regelmaat genoemd. In veel gevallen worden daarbij onjuiste cijfers gebruikt, die vervolgens ook door andere media worden overgenomen. Zo werd bijvoorbeeld recent nog gesteld dat de Nederlandse snijbloementeelt verantwoordelijk is voor 10% van het Nederlandse gasverbruik, terwijl dat in werkelijkheid in 2020 slechts 1,75% was.

“Daardoor ontstaat er een onjuist beeld van de glastuinbouw”, stelt directeur Ruud namens de ondernemersorganisatie. “Mede doordat doorgaans onvermeld blijft wat de belangrijke bijdrage van deze topsector is aan de Nederlandse economie.”

1% bbp
De glastuinbouw is een essentieel onderdeel van de brede topsector tuinbouw. Dat is een dynamische keten, die de afgelopen honderd jaar naam en faam heeft opgebouwd in binnen- en buitenland. In het kielzog van de Nederlandse telers hebben ook kennisinstellingen, logistieke en handelsbedrijven zich ontwikkeld tot toonaangevende schakels in de keten. De glastuinbouw draagt € 7,9 miljard bij aan de Nederlandse economie, goed voor 1% van het bruto binnenlands product. In piekperioden biedt de sector werk aan ruim 113.000 mensen. Kijken we naar de overige schakels in de keten, dan zijn de waarde en het belang van de sector nog vele malen groter. “Zo’n topsector verdient het om op basis van juiste cijfers en een compleet verhaal te worden beoordeeld”, benadrukt Ruud.

De glastuinbouwsector ziet het verbruik van fossiele brandstof in een ander perspectief dan decennia terug. Telers investeren volop in energiebesparing en verduurzaming. De glastuinbouw wil én kan de nationale energietransitie dan ook een enorme impuls geven. Glastuinbouw Nederland heeft het voorstel gedaan om binnen vijf jaar het jaarlijkse Nederlands aardgasverbruik met ruim 900 miljoen kuub te reduceren. Dat vermindert binnen vijf jaar onze CO2-uitstoot met ruim 1,6 megaton per jaar. Een snelle reductie vergelijkbaar met het jaarverbruik van ruim 750.000 huishoudens. “Ongekend voor Nederland. In 2040 zijn we zelfs klimaatneutraal.”

Wil men eigenlijk wel een groene glastuinbouwsector?
Het brengt realisatie van de Nederlandse bijdrage aan het Parijs Akkoord en de doelen van de Europese Green Deal binnen bereik. Tegelijkertijd wordt Nederland met dit investeringsplan minder afhankelijk van (Russisch) gas. “Glastuinbouw Nederland vindt het daarom een gemiste kans dat noch de Kamer noch minister Staghouwer (LNV) in zijn toekomstperspectief, dit groene potentieel ten volle benut om nu onze groente-, fruit-, bloemen- en plantenproductie versneld te verduurzamen. Wil men eigenlijk wel een groene glastuinbouwsector? Of hebben groene partijen liever dat onze steeds duurzamere productie naar het buitenland vertrekt als we hier de transitie remmen, met grote koolstoflekkage tot gevolg”, zo vraagt Ruud zich af.

Bijdrage aan klimaatambities Nederland
Een sector die dergelijke cijfers en prestaties kan overleggen, zet je niet weg als een bedrijfstak die in tijden van (energie)crisis eenvoudig en probleemloos is af te schakelen, zet de belangenbehartiger fel neer. “Het tijdelijk leeg laten liggen van glastuinbouwbedrijven betekent vrijwel zeker het einde van deze teeltbedrijven. Andere markten nemen die productie over, waardoor de hele keten (teelt, logistiek, verpakking, handel) onder enorme druk komt te staan, met alle risico’s van dien.”

Alleen een sterke sector kan een verantwoorde, duurzame glastuinbouw naar de toekomst garanderen, besluit Ruud. “Een sector die niet alleen inzet op energietransitie, maar tevens – met de op de bedrijven opgewekte energie – een essentiële bijdrage levert aan de klimaatambities van ons land. De glastuinbouw helpt Nederland verduurzamen. Dat verdient respect, te beginnen met het verspreiden van de juiste informatie en het uitdragen van het complete verhaal van deze toonaangevende topsector.”

Glastuinbouw Nederland draagt zelf het volgende recente cijfermateriaal over de glastuinbouw in Nederland aan. 

LTO Nederland is ook boos over cijfers. In dit geval vanwege de stikstofcrisis. Lees dat bericht hier

Bron: Glastuinbouw Nederland