Gasunie: veel vertrouwen in gasvoorziening

ElsmanVoor u gelezen

Gasunie is niet somber over de kans op een daadwerkelijk gastekort komende winter in Nederland.

Het Financieele Dagblad sprak met directeur Bart Jan Hoevers van Gasunie Transport Services over het eigen onderzoek naar de kans dat energiebedrijven deze winter nee moeten verkopen aan klanten, omdat het gas op is. Dergelijke zwarte scenario’s, met bejaarden die in sporthallen moeten slapen om niet in onverwarmde huizen dood te vriezen en grote industrieën die stil komen te liggen als de gastoevoer uit Rusland volledig stil komt te liggen, doen in Duitsland al volop de ronde.

Nederland zou daar sowieso minder kans op lopen, omdat ons land voor slechts 15% afhankelijk is van Russisch gas. Maar als andere landen krapper zitten, zullen ze ook een beroep doen op hun buurlanden. Energieminister Habeck van Duitsland zou al hebben voorgesorteerd op het weer openen van de Groningse gasvelden.

Duitsers aan gas helpen

Volgens Gasunie is het echt onwaarschijnlijk dat het zover komt. In een normale winter kunnen we toe met de gasvoorraden en de toevoer van aardgas en vloeibaar gas uit andere landen dan Rusland. En als Duitsland zou vragen om de pijplijnen van Nederland naar Duitsland open te zetten om onze voorraden te delen, dan heeft dat ook zo zijn grenzen: meer dan 35 miljard kuub kan er per jaar sowieso fysiek niet door die pijpleidingen heen. En dat is een hoeveelheid die de Nederlandse leveringszekerheid naar de eigen bedrijven en huishoudens niet in gevaar brengt.

Minder vraag door zuinigheid

In de berekeningen gaat Gasunie uit van toegenomen energiezuinigheid. Nu al is de gasvraag in Nederland 20% lager dan voor de gasprijsstijgingen van vorig najaar en dit voorjaar. Met alle nieuws over de gascrisis en de aansporingen om korter te douchen en de thermostaat lager te zetten, kan daar wellicht nog wel wat af. De blijvend hoge prijzen (volgens alle experts nog tot en met 2024) zullen dat ‘goede gedrag’ ook zeker niet in de weg zitten.

Toch graag vulgraad boven de 80%

Maar ook al zou in Nederland het in werking treden van wat voor afschakelplan dan ook onwaarschijnlijk zijn, toch pleit Gasunie voor het vullen van de gasbergingen tot meer dan 80% van de capaciteit. Het is immers mogelijk dat er wél een strenge winter komt en ook technische storingen in de gasketen zijn nooit uit te sluiten.

Bron: gfactueel