Prinsjesdag: vaste arbeid de norm, flex strenger gereguleerd

ElsmanGeen categorie, Voor u gelezen

Het kabinet wil van vaste banen de standaard maken en flexwerk ontmoedigen. Dat stelt de koning in de Troonrede die hij vanmiddag uitsprak.

“Andere contractvormen (anders dan een contract voor onbepaalde tijd, red.) worden waar dat nodig is beter gereguleerd, zodat ze niet meer gebruikt kunnen worden om te concurreren op arbeidsvoorwaarden”, schrijft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip in haar begroting voor 2023. In de begroting kondigt ze tevens maatregelen aan tegen schijnzelfstandigheid.

Waar het de bescherming van de positie van arbeidsmigranten betreft, wordt – net als in het regeerakkoord van eind 2021 – gesteld dat de aanbevelingen van Emile Roemers Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten worden uitgevoerd. Het kabinet werkt aan een certificeringsstelsel voor uitzendbureaus en beoogt met deze stelselwijziging misstanden in de uitzendsector aan te pakken. Inleners moeten aantonen dat zij met gecertificeerde bedrijven werken.

€ 40 miljoen voor huisvesting arbeidsmigranten

Voor de huisvesting van arbeidsmigranten – en andere zogeheten aandachtsgroepen zoals mensen met sociale en/of medische urgentie en statushouders – is in de begroting van huisvestingsminister Hugo de Jonge een bedrag van € 40 miljoen opzijgezet. Eerder deze maand al kondigde De Jonge aan dat er voor het eind van 2024 73.500 flexwoningen gebouwd zouden moeten zijn.

Bron: gfactueel