CAO Glastuinbouw: vakbond zet looneis tegenover voorstellen sector

ElsmanVoor u gelezen

Een loonsverhoging van 6 tot 10%, dat is de inzet van vakbonden voor de nieuwe CAO Glastuinbouw. De werkgevers wijzen juist op de ongekend moeilijke tijd in deze sector.

Glastuinders willen graag een aantrekkelijke werkgever zijn, maar hebben ook te maken met exploderende kosten. In de voorstellenbrief voor een nieuwe CAO Glastuinbouw zoeken de werkgevers daartussen de balans.

Onderzoek naar vast en flex in CAO Glastuinbouw

De huidige cao loopt op 2 januari 2023 af. In die cao werd een onderzoek afgesproken naar een nieuwe balans tussen vaste en flexbanen. Dat onderzoek is in de steigers gezet. Johan de Jong gaat dit leiden. Hij was jarenlang lid van de werkgeversdelegatie en stond aan het roer van arbeidsbemiddelaar Holland Contracting, kenner van de flexmarkt in de tuinbouw. De Jong gaat het onderzoek samen met een FNV-bestuurslid uitvoeren.

Met name de vakbonden verbazen zich al jaren over het feit dat de tuinbouw zich op de almaar krappere arbeidsmarkt toch zo blijft richten op de markt voor flexibele arbeid. Ook de stap voor stap strengere wetgeving maakt die keuze minder houdbaar, menen de bonden.

Verhoging minimumloon

Het onderzoek zal nog geen beslissende rol kunnen spelen in de weer opgestarte cao-onderhandelingen. Die volgen al vrij snel op de zwaar vertraagde totstandkoming van de huidige cao. Intussen heeft het kabinet een verhoging van het wettelijk minimumloon aangekondigd: per 1 januari gaat dat met 10,15% omhoog.

Looneis en indexering vergoedingen

Vakbond CNV komt daar bovenop met een looneis van 9,7% voor de laagste salarissen en 5,7% voor de hogere schalen in het loongebouw. FNV heeft nog geen voorstellenbrief verstuurd. Wel hebben de leden laten weten dat de woon-werkkilometers beter vergoed moeten worden. Ook CNV heeft dat punt in zijn voorstellenbrief opgenomen, net als indexering van andere vergoedingen en een onderzoek naar gezondheidsgevolgen bij hitte.

Tegenover de vakbondsinzet van behoud van koopkracht in tijden van inflatie zetten de werkgevers het feit dat de energiecrisis en andere economische ontwikkelingen de continuïteit van bedrijven en de werkgelegenheid in de sector onder druk zetten.

Bron: gfactueel