Onderzoek: grote verschillen in kansen aardwarmte glasgebieden

ElsmanVoor u gelezen

Grootschalig bodemonderzoek brengt grote verschillen aan het licht voor kansen voor aardwarmte in glasgebieden.

De provincies Noord-Holland en Flevoland lieten landelijke resultaten uit aardwarmteonderzoek (SCAN) verder uitwerken voor beide provincies. Het rapport brengt in grote lijnen meer duidelijkheid over de opbrengst en de kansen voor diepe geothermie, maar ook goedkopere ondiepe geothermie. Dat biedt kansen voor het verwarmen van huizen en bedrijven.

Kansen voor aardwarmte in glastuinbouwgebieden

Met regionaal verschillende bodemlagen en zandpakketten zijn ook de kansen voor geothermie (aardwarmte) sterk verschillend. Zo worden sommige zandpakketten niet aangetroffen in alle gebieden. Dat betekent bijvoorbeeld dat kansen op ondiepe geothermie in glasgebied Rijsenhout niet aanwezig zijn, maar in Andijk een groot deel van de warmtevraag kan invullen. Dat geldt ook voor het glastuinbouwgebied Luttelgeest.

Diepere bodemlaag

Voor de bekende diepere bodemlaag (Slochteren) heeft het glasgebied Andijk ook zeer goede papieren. De potentie is er hoog (13,1 Mwt), terwijl de warmtevraag 2,75 Mwt bedraagt. Glasgebieden Luttelgeest, Middenmeer en Heerhugowaard kunnen de warmtevraag er ruim mee invullen, maar Rijsenhout niet. Dat geldt ook voor Almere. Voor veel glasgebieden is dat overigens geen verrassing, omdat er al geboord is naar aardwarmte of omdat het gebied al een oliewingebied is, waarvoor bodemonderzoek is gedaan.

Ruwe gegevens onderzoek aardwamte

De onderzoeksgegevens zijn ruw. De provincie Noord-Holland denkt dat gemeentes aan zet zijn om verder lokaal onderzoek te doen. Daarvoor stelt de provincie ook middelen ter beschikking.

Bron: gfactueel.nl