EG-regeling voor glastuinbouw kent in 2023 wat andere voorwaarden

ElsmanVoor u gelezen

De EG-regeling 2023 wordt vermoedelijk in april opengesteld. Voor 2023 is er vooralsnog 24 miljoen euro beschikbaar. In de nieuwe regeling zal een apart budget worden gereserveerd voor ondersteuning van investeringen in LED. Die worden losgekoppeld van de andere zes technieken. Ook wordt het subsidiepercentage teruggebracht naar 20%, zodat bij veel aanvragen meer projecten subsidie kunnen krijgen.

Naast investeringen in LED kan via de EG-regeling subsidie worden verkregen voor investeringen in:

  1. luchtbehandeling,
  2. een hogedruk verneveling installatie,
  3. een tweede scherm,
  4. het ophogen van de kas met diffuus tweezijdig AR en een tweede scherm,
  5. de aansluiting op een CO2-netwerk,
  6. de aansluiting op een warmtenetwerk.

Deze zes technieken scoren goed qua kostenefficiëntie en de besparing is hoger dan bij investeringen in LED. Daarom wil het ministerie voldoende subsidie voor deze technieken reserveren. Hoe de verdeling wordt tussen het budget voor LED en de overige technieken moet nog worden bepaald.

In 2022 waren projectaanvragen voor LED goed voor het overgrote deel van het subsidiebudget van 60 miljoen euro dat werd uitgekeerd. De andere voorwaarden, waaronder een minimum percentage groen licht bij LED, blijven vooralsnog gehandhaafd in 2023.
Bron: agriholland.nl